Υπολογιστική μελέτη φαινομένων σπηλαίωσης σε εγχυτήρες diesel

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

Υπολογιστική μελέτη φαινομένων σπηλαίωσης σε εγχυτήρες diesel (EL)
Computational study of cavitation in diesel injectors (EN)

Δανιήλ, Σπυρίδων Ε. (EL)
Daniil, spiridon E. (EN)

Φραγκόπουλος, Χρίστος (EL)
Καϊκτσής, Λάμπρος (EL)
Κυρτάτος, Νικόλαος (EL)
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών (EL)

175 σ. (EL)
Η παρούσα εργασία πραγματεύεται φαινόμενα σπηλαίωσης σε εγχυτήρα diesel πρότυπης γεωμετρίας και συγκεκριμένα σε κυλινδρικό στόμιο με απότομη στένωση. Η υπολογιστική μελέτη γίνεται με την βοήθεια του προγράμματος fluent του πακέτου ansys (EL)
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο--Μεταπτυχιακή Εργασία. Διεπιστημονικό-Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) “Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία και Επιστήμη” (EL)
Σπυρίδων Ε. Δανιήλ (EL)

masterThesis

Εγχυτήρας (EL)
Ακροφύσιο (EL)
Στένωση (EL)
Τύρβη (EL)
Σπηλαίωση (EL)
Nozzle (EN)
Injector (EN)
Ansys (EN)
Diesel (EN)
Cavitation (EN)


*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.