Ιαπωνία, φύση και αρχιτεκτονική: από την παράδοση στον σύγχρονο σχεδιασμό

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

Ιαπωνία, φύση και αρχιτεκτονική: από την παράδοση στον σύγχρονο σχεδιασμό (EL)
Japan, nature and architecture: from tradition to modern designing (EN)

Παλαμίδας, Κωνσταντίνος (EL)
Palamidas, Konstantinos (EN)

Μάρδα, Νέλη (EL)
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (EL)
Marda, Nelli (EN)

Στην σύγχρονη αρχιτεκτονική παρατηρούμε μια καινούργια ανάγνωση και χρήση του τοπίου. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν θα μπορούσε να εκλείψει από τον σύγχρονο κόσμο, τώρα που οι ανάγκες των σημερινών ανθρώπων για την φύση και την επαφή με το περιβάλλον είναι μεγαλύτερες από ποτέ. Με αυτόν τον τρόπο ότι έχει σχέση με το τοπίο αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα. Μια διάλεξη λοιπόν η οποία δίνει έμφαση στη μελέτη της φιλοσοφίας του σχεδιασμού του τοπίου και το πέρασμα αυτής στην αρχιτεκτονική διαφωτίζει με έναν ιδιαίτερο τρόπο την σχέση τοπίου και σύγχρονης αρχιτεκτονικής. Η διάλεξη εστιάζει στην Ιαπωνία, στους παραδοσιακούς της κήπους και στην σύγχρονη αρχιτεκτονική της. Ο Ιαπωνικός λαός, ένας λαός που κουβαλά μια από τις σημαντικότερες και αρχαιότερες πορείες στον Ιστορικό χωρόχρονο, έχει μια πολύ σημαντική και άμεση επαφή και σχέση αγάπης με τη φύση και το φυσικό περιβάλλον. Αυτό εκφράζεται με τις ιδιαίτερες τεχνικές που οι Ιάπωνες έχουν εφεύρει για την αναπαράσταση των τοπίων τους στον σχεδιασμό των υπαιθρίων χώρων τους. Αξιοσημείωτο είναι ότι η παράδοση αυτή διαπερνά και το έργο των σύγχρονων Γιαπωνέζων αρχιτεκτόνων. Μέσα από την διάλεξη θα αναζητηθούν εκείνα τα παραδοσιακά συνθετικά στοιχεία σχεδιασμού του τοπίου τα οποία αφομοιώνουν, μεταλλάσουν και χρησιμοποιούν οι σύγχρονοι γιαπωνέζοι αρχιτέκτονες στον σχεδιασμό υπαιθρίων χώρων και κτιρίων. (EL)
40 σ. (EL)
In modern architecture we can observe new ways of reading and uses of the landscape. This is something essential in modern world, now that there is much more need for a closer relation of the people with the nature. With these new ways everything related with the landscape gains increasing importance. A lecture that emphasizes in the study of the philosophy of landscape design and how this philosophy affects architecture, illuminates in a unique way the relation of landscape with modern architecture. The lecture concentrates in Japan, its traditional gardens and its modern architecture. The Japanese people, one nation that carries one of the greatest historic heritages throughout human history, has a very important and direct relationship of affect with the nature and the natural environment. This can be seen through the special techniques the Japanese people have invented for the simulation of their landscapes in the design of their outdoor spaces. It is notable that this tradition is continuing in the projects of the modern Japanese architects. Through the lecture will be searched all the design elements of the landscape that the Japanese architects assimilate, mutate and use in their modern designing of outdoor spaces and modern buildings. (EN)

Lecture

Nature
Water
Modern architecture
Landscape architecture
Rock
Japan
Gardens
Plants
Βράχος (EL)
Φυτά (EL)
Σύγχρονη αρχιτεκτονική (EL)
Νερό (EL)
Ιαπωνία (EL)
Αρχιτεκτονική τοπίου (EL)
Φύση (EL)
Κήποι (EL)


*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.