Μετανάστες στην Αθήνα: κοινωνικοί και πολεοδομικοί μετασχηματισμοί

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

Μετανάστες στην Αθήνα: κοινωνικοί και πολεοδομικοί μετασχηματισμοί (EL)
Immigrants in Athens: social and urban transformations (EN)

Spathi, Theodora
Σπαθή, Θεοδώρα
Λαμπροπούλου, Λαμπρινή-Αίθρα (EL)
Lambropoulou, Lambrini-Ethra (EN)

Καρύδης, Δημήτριος (EL)
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (EL)
Karidis, Dimitrios (EN)

Η Ελλάδα ανέκαθεν διατηρούσε μία ιδιόμορφη σχέση με το φαινόμενο της μετανάστευσης. Σημαντική είναι η εξοικείωση των Ελλήνων με αυτή, κυρίως λόγω του γεγονότος ότι η χώρα έχει τόσο αποστείλει, όσο και υποδεχθεί μεγάλο αριθμό μεταναστών. Ο πολυεπίπεδος αποκλεισμός των μεταναστών αποτελεί βασικό αίτιο για τη δημιουργία μισαλλόδοξων απόψεων, ενώ το κράτος μοιάζει απρόθυμο να αντιμετωπίσει το θέμα με σοβαρούς όρους. Ακόμη, η ραγδαία αύξηση της ρατσιστικής βίας επιβεβαιώνει την επικαιρότητα του ζητήματος. Στη διάλεξη αυτή, θα επικεντρωθούμε στην περίπτωση των εισροών δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην τελευταία περίοδο που εξελίσσεται από το 1990 έως σήμερα. Σο πρώτο μέρος αναφέρεται σε πιο γενικευμένες θεωρήσεις επάνω σε έννοιες, ορολογίες, νομοθεσίες και γενικότερα η προσέγγισή του είναι περισσότερο κοινωνιολογική. Η δεύτερη ενότητα στοχεύει στη χωρική αποτύπωσή της μετανάστευσης στην Αθήνα, ερευνώντας τον τρόπο με τον οποίο εισχωρούν τα μεταναστευτικά ρεύματα στην ελληνική κοινωνία. Αξιοσημείωτη είναι η σταδιακή αλλαγή στη φυσιογνωμία ορισμένων κεντρικών γειτονιών ή και ολόκληρων περιοχών, όπως συμβαίνει με την Κυψέλη, μία μέση συμβατική περιοχή της Αθήνας, η οποία επιλέχθηκε ως τόπος διεξαγωγής της έρευνάς μας. Η έρευνα πεδίου που πραγματοποιήθηκε συνέβαλε εν τέλει στην ισχυροποίηση των υποθέσεων και συμπερασμάτων. Σα σημαντικότερα εξ αυτών συνοψίζονται στην σταδιακή επικράτηση των μεταναστών στην Κυψέλη και στην σταδιακή εξάλειψη του κατακόρυφου κοινωνικού διαχωρισμού που χαρακτήριζε για δεκαετίες την ελληνική πολυκατοικία. (EL)
111 σ. (EL)
The objective of this theses is the creation, the evolution and the cultural contribution of the royal gardens at Kew in London. Through this presentation of the Kew Gardens, which include its formation in the course of history, we attempt to highlight the way in which western civilization transformed its opinions about its relationship with nature and its relationship with the landscape. In our study we have focused on those significant personalities who engaged in the creation and continuous mutation of those gardens, as well as those who influenced through their work and contributed to the historical path of landscape architecture during the 17th and 18th century. In short, we followed the efforts made, which resulted in what is commonly referred to as “English gardening and English landscape architecture”. To gain a better understanding of this course, we referred to the evolution of gardening and landscape architecture, beginning from the earliest manifestations of theories concerning the landscape in other European countries such as Italy, France and the Netherlands to reach England, correlating those with important political and historical events which changed the structure of English society and resulted in the development, maturation and broadening of the English culture during the 17th and 18th century. (EN)

Lecture

Vertical social stratification
Block of flats
Exclusion
Evolution of Athens
Ghettoization
Immigrants
Racism
Ρατσισμός (EL)
Μετανάστες (EL)
Αποκλεισμός (EL)
Γκετοποίηση (EL)
Πολυκατοικία (EL)
Κυψέλη (EL)
Εξέλιξη Αθήνας (EL)
Κατακόρυφη κοινωνική διαστρωμάτωση (EL)


*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.