δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)

Συνέντευξη με τον καθηγητή Mark Brown (EL)
Interview with Mark Brown (EN)

Ιωακειμίδου, Βασιλική (Σύλβη)

Professor Mark Brown is Ireland's first Chair in Digital Learning and Director of the National Institute for Digital Learning (NIDL). The interview was taken during the International Symposium “The Future Is Now: Open & Distance Universities in Europe” on the 5-6 November, 2015 in Athens by Vasiliki (Sylvie) Ioakimidou, a Ph.D. candidate at the Hellenic Open University. (EL)
Professor Mark Brown is Ireland's first Chair in Digital Learning and Director of the National Institute for Digital Learning (NIDL). The interview was taken during the International Symposium “The Future Is Now: Open & Distance Universities in Europe” on the 5-6 November, 2015 in Athens by Vasiliki (Sylvie) Ioakimidou, a Ph.D. candidate at the Hellenic Open University. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

teachers support (EL)
teaching enhancement (EL)


Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία

Ελληνική γλώσσα

2016-06-09


Hellenic Network of Open and Distance Education (EL)

1791-9312
Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία; Τόμ. 12 Αρ. 1 (2016); 136-140 (EL)
Open Education: The Journal for Open and Distance Education and Educational Technology; Vol. 12 No. 1 (2016); 136-140 (EN)

Copyright (c) 2020 Βασιλική (Σύλβη) Ιωακειμίδου (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.