Συνέντευξη με την καθηγήτρια Diana Laurillard

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)

Συνέντευξη με την καθηγήτρια Diana Laurillard (EL)
Interview with Diana Laurillard (EN)

Ιωακειμίδου, Βασιλική (Σύλβη)

Diana Laurillard is Professor of Learning with Digital Technologies at the London Knowledge Lab, UCL Institute of Education, leading externally-funded research projects on: a) developing a learning design support environment for teachers, and b) developing software interventions for learners with low numeracy and dyscalculia.The interview was taken during the International Symposium “The Future Is Now: Open & Distance Universities in Europe” on the 5-6 November, 2015 in Athens by Vasiliki (Sylvie) Ioakimidou, a Ph.D. candidate at the Hellenic Open University. (EL)
Diana Laurillard is Professor of Learning with Digital Technologies at the London Knowledge Lab, UCL Institute of Education, leading externally-funded research projects on: a) developing a learning design support environment for teachers, and b) developing software interventions for learners with low numeracy and dyscalculia.The interview was taken during the International Symposium “The Future Is Now: Open & Distance Universities in Europe” on the 5-6 November, 2015 in Athens by Vasiliki (Sylvie) Ioakimidou, a Ph.D. candidate at the Hellenic Open University. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

e-learning (EL)
digital natives (EL)
digital technology (EL)
university teaching (EL)


Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία

Ελληνική γλώσσα

2016-06-09


Hellenic Network of Open and Distance Education (EL)

1791-9312
Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία; Τόμ. 12 Αρ. 1 (2016); 127-135 (EL)
Open Education: The Journal for Open and Distance Education and Educational Technology; Vol. 12 No. 1 (2016); 127-135 (EN)

Copyright (c) 2020 Βασιλική (Σύλβη) Ιωακειμίδου (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.