Συγκριτική Μελέτη Ευρημάτων Μελετών Περίπτωσης σχετικά με την Επαγγελματική Ανάπτυξη του Καθηγητή-Συμβούλου στην εξ Αποστάσεως Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)

Συγκριτική Μελέτη Ευρημάτων Μελετών Περίπτωσης σχετικά με την Επαγγελματική Ανάπτυξη του Καθηγητή-Συμβούλου στην εξ Αποστάσεως Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση (EL)
Case studies on Tutor-Counselor’s Staff Development in Higher Education: A Comparative Study (EN)

Λιοναράκης, Αντώνης
Παπαδημητρίου, Σοφία

Η επαγγελματική ανάπτυξη των διδασκόντων θεωρείται ένας στρατηγικός στόχος τόσο σε διεθνές όσο και εθνικό επίπεδο, εφόσον οι διδάσκοντες αποτελούν τον κύριο παράγοντα για τη βελτίωση της εκπαίδευσης και της ανταπόκρισής της στις εξελίξεις και τις προκλήσεις της «Κοινωνίας της Γνώσης», στην «Εποχή της Πληροφορίας μιας Δικτυωμένης Κοινωνίας» (The rise of the Networked Society - Castells, 1996). Το άρθρο εστιάζει στη συγκριτική μελέτη της βιβλιογραφίας με την τετραετή έρευνα που διεξάχθηκε στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ), στη διερεύνηση των βέλτιστων πρακτικών της διεθνούς βιβλιογραφίας, στην περιγραφή και ερμηνεία και την εις βάθος κατανόηση των μελετών περίπτωσης με στόχο την υποστήριξη και επαγγελματική ανάπτυξη των διδασκόντων στην Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. (EL)
The professional development of teacher-counselors is considered a strategic objective in both international and national levels, since teacher-counselors are the key factor for the improvement of education and its responsiveness to developments and challenges of the ‘Knowledge Society’, in the ‘Information Age a Networked Society’ (The rise of the Networked Society - Castells, 1996). The article focuses onthe comparative study of the literature review with the four years study conducted in the Hellenic Open University. Furthermore, it explores the best practices of the international literature, the description, interpretation and in-depth understanding ofthe case studies aiming to the professional development of teacher-counselors in Open and Distance Higher Education. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

επιμόρφωση (EL)
Καθηγητής-σύμβουλος (EL)
εξ αποστάσεως εκπαίδευση (EL)
επαγγελματική ανάπτυξη (EL)
staff development (EN)
training (EN)
Tutor-counselor (EN)
distance learning (EN)


Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία

Ελληνική γλώσσα

2016-06-09


Hellenic Network of Open and Distance Education (EL)

1791-9312
Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία; Τόμ. 12 Αρ. 1 (2016); 42-59 (EL)
Open Education: The Journal for Open and Distance Education and Educational Technology; Vol. 12 No. 1 (2016); 42-59 (EN)

Copyright (c) 2020 Σοφία Παπαδημητρίου, Αντώνης Λιοναράκης (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.