Η ιστοσελίδα codeacademy ως εργαλείο για την εκμάθηση προγραμματισμού

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)

Η ιστοσελίδα codeacademy ως εργαλείο για την εκμάθηση προγραμματισμού (EL)
Codeacademy web page as a tool to support the learning of a programming language (EN)

Θεοφανέλλης, Τιμολέων

Ο προγραμματισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών αποτελεί μια σημαντική δεξιότητα καθώς μέσα από αυτόν προάγεται ένας διαφορετικός τρόπος σκέψης και επίλυσης προβλημάτων. Το διαδίκτυο παρέχει πληθώρα από δυνατότητες που μπορεί να βοηθήσουν στην εκμάθηση του προγραμματισμού. Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται αυτές οι δυνατότητες που παρέχει η ιστοσελίδα codeacademy, ενώ δίνεται έμφαση στην αξία και την αξιοποίηση τους. Πέρα από αυτό προτείνεται η αξιοποίηση των MOOCs και τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν στον εκπαιδευόμενο που εξασκείτε στον προγραμματισμό. Επιπλέον προτείνει η αξιοποίηση αλληλεπιδραστικών περιβαλλόντων (πλατφόρμες) με εκπαιδευτικό προσανατολισμό που οργανώνει ο ίδιος. Ο εκπαιδευτικός που διδάσκει προγραμματισμό και ο εκπαιδευόμενος που μαθαίνει είναι χρήσιμο να γνωρίζουν τις δυνατότητες αυτές και να αξιοποιούν όποιες από αυτές τους βοηθούν να επιτύχουν στους στόχους τους καλύτερα. (EL)
Computer programming is an important skill because it promotes a different way of thinking and solving problems. The web provides many tools and new possibilities that may help in the process of learning to write code. In this article we present one of these tools and possibilities while we emphasize its value and suggest how to use it.Apart from this, MOOCs are suggested as extra help and the advantages they offer to their participants who want to learn to code. The article closes with other ideas and ways of web based interactions that can be utilized by educators using educationaloriented platforms. Both the teacher and the student are useful to know the available potentials and use them in order to achieve their goals best. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Διαδικτυακές εφαρμογές (EL)
MOOC (EL)
code academy (EL)
γλώσσα προγραμματισμού (EL)


Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία

Ελληνική γλώσσα

2016-06-09


Hellenic Network of Open and Distance Education (EL)

1791-9312
Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία; Τόμ. 12 Αρ. 1 (2016); 95-105 (EL)
Open Education: The Journal for Open and Distance Education and Educational Technology; Vol. 12 No. 1 (2016); 95-105 (EN)

Copyright (c) 2020 Τιμολέων Θεοφανέλλης (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.