Η διασφάλιση και διαρκής βελτίωση της ποιότητας στην εξ αποστάσεως πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Τάσεις και προσανατολισμοί

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ διασφάλιση και διαρκής βελτίωση της ποιότητας στην εξ αποστάσεως πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Τάσεις και προσανατολισμοί (EL)

Λιοναράκης, Αντώνης
Ιωακειμίδου, Βασιλική

Στο άρθρο επιχειρείται μια προσπάθεια αποτύπωσης κάποιων τάσεων, προσανατολισμών και προβληματισμών στην προσπάθεια διασφάλισης και διαρκούς βελτίωσης της ποιότητας στην εξ αποστάσεως πανεπιστημιακή εκπαίδευση όπως έχουν διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια σε διεθνές επίπεδο με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία. Προσδιορίζονται επιθυμητές όψεις της έννοιας της ποιότητας στην από απόσταση εκπαίδευση ως άξονες για τη διαμόρφωση μετρήσιμων δεικτών ποιότητας. Καταγράφονται το διαφορετικό οργανωτικό πλαίσιο ανάλογα με την περίπτωση του πανεπιστημίου, πολιτικές και στρατηγικές, κοινά σημεία στη σχετική στοχοθεσία των τριτοβάθμιων ιδρυμάτων και πρακτικές που αφορούν συνεργασίες. πρακτικές και μεθοδολογικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται ευρέως. Διατυπώνονται και συζητιούνται με κριτική και αναστοχαστική διάθεση θέματα αιχμής, σκέψεις και προβληματισμοί. (EL)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

ΑεξΑΕ (EL)
εξ αποστάσεως πανεπιστημιακή εκπαίδευση, διασφάλιση και διαρκής βελτίωση της ποιότητας (EL)


Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία

Ελληνική γλώσσα

2017-12-27


Hellenic Network of Open and Distance Education (EL)

1791-9312
Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία; Vol 13, No 2 (2017); 124-139 (EL)
Open Education: The Journal for Open and Distance Education and Educational Technology; Vol 13, No 2 (2017); 124-139 (EN)

Copyright (c) 2020 Βασιλική Ιωακειμίδου, Αντώνης Λιοναράκης (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.