Υλοποίηση ενός MOOC με Drupal για την Εφαρμογή της Μικρομάθησης και της Αυτοκατευθυνόμενης Μάθησης

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2019 (EL)

Υλοποίηση ενός MOOC με Drupal για την Εφαρμογή της Μικρομάθησης και της Αυτοκατευθυνόμενης Μάθησης (EL)
Using Drupal to Build a MOOC for the Implementation of Microlearning and Self Directed Learning (EN)

Καμήλαλη, Δέσποινα Σπύρος
Σοφιανοπούλου, Χρύσα

Τα Massive Open Online Courses (MOOCs) είναι ανοιχτά διαδικτυακά μαθήματα που ξεκίνησαν το 2012 από κορυφαία Πανεπιστήμια της Αμερικής και προσέλκυσαν χιλιάδες εκπαιδευόμενους από όλο τον κόσμο. Ο παιδαγωγικός τους σχεδιασμός αρχικά διακρινόταν στα κονεκτιβιστικά cMOOCs και στα Γνωστικά – Συμπεριφοριστικά xMOOCs, με την πάροδο όμως του χρόνου εξελίχθηκαν και εμφανίστηκαν και άλλες προτάσεις διδακτικού σχεδιασμού στις διάφορες πλατφόρμες (Conole, 2013).Αντικείμενο κριτικής για την επιτυχία των MOOCs αποτελούν τα ποσοστά εγκατάλειψής τους από τους εκπαιδευόμενους. Αν και τα μεγάλα ποσοστά αποτυχίας των MOOCs μπορούν να εξηγηθούν από το ότι πολλοί εγγράφονται μόνο από περιέργεια ή για να εξερευνήσουν το υλικό, χωρίς να έχουν σκοπό να αποκτήσουν την πιστοποίηση, ωστόσο, είναι ανάγκη να εξερευνηθούν νέες παιδαγωγικές πρακτικές για τη βελτίωσή τους, ώστε να ολοκληρώνουν με επιτυχία όσοι θα το ήθελαν.Προκειμένου να μελετηθεί η συνδυασμένη εφαρμογή του Microlearning και του Self-Directed Learning σαν νέα παιδαγωγική πρακτική, υλοποιήθηκε σε ένα website Drupal, ένα MOOC με αντικείμενο εκπαίδευσης το Drupal. Οι εκπαιδευόμενοι, μελετούσαν το εκπαιδευτικό υλικό και δημιουργούσαν το δικό τους website Drupal.Στόχος της παρούσας εργασίας είναι:Να περιγράψει τη μεθοδολογία σχεδίασης και υλοποίησης του MOOC, για την εφαρμογή των θεωριών της Μικρομάθησης – Microlearning και της Αυτοκατευθυνόμενης Μάθησης – Self-Directed Learning (SDL) με τη χρήση του CMS Drupal. (EL)
Massive Open Online Courses (MOOCs) are open online courses offered by major universities, free to everyone, anywhere in the world. Hundreds or tens of thousands of learners enrollee in MOOCs but completion rate is extremely low, sometimes less than 10%. There is a need to explore new and more engaging forms of pedagogy to improve retention. According to Sofianopoulou and Kamilali Microlearning and Self Directed Learning theories can be combined in an educational context. In order to study the implementation of Microlearning and Self-Directed Learning a MOOC was designed and hosted on a Drupal website. Taking into account the requirements of these theories, the necessary Drupal functions were sought and the methods of implementation were recorded. The aim of this paper is to describe MOOC's design and implementation methodology for applying the Microlearning and Self-Directed Learning (SDL) theories using Drupal CMS. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Drupal (EL)
Self-Directed Learning (EL)
Microlearning (EL)
MOOCs (EL)
Drupal (EN)
Self-Directed Learning (EN)
Microlearning (EN)
MOOCs (EN)


Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία

Ελληνική γλώσσα

2019-09-04


Hellenic Network of Open and Distance Education (EL)

1791-9312
Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία; Τόμ. 15 Αρ. 1 (2019); 226-240 (EL)
Open Education: The Journal for Open and Distance Education and Educational Technology; Vol. 15 No. 1 (2019); 226-240 (EN)

Copyright (c) 2020 Δέσποινα Σπύρος Καμήλαλη, Χρύσα Σοφιανοπούλου (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.