δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2020 (EL)

Τα φυτά στη ζωή μας (EL)
Τα φυτά στη ζωή μας (EN)

Mousiadou, Eirini Argyriou

Το παρακάτω άρθρο παρουσιάζει ένα εκπαιδευτικό σενάριο με τη χρήση ψηφιακών μαθησιακών αντικειμένων και διαφοροποιημένων τεχνικών με τον τίτλο «Τα φυτά στη ζωή μας». Εμπλέκει πέντε μαθησιακές περιοχές (γλώσσα, φυσικές επιστήμες, ΤΠΕ, μαθηματικά και περιββαλοντική εκπαίδευση) και απευθύνεται σε παιδιά νηπιαγωγείου αλλά και πρώτης ηλικιακής τροχιάς, 6 έως 9 ετών. Η οργάνωση της τάξης με άξονα τη Διαφοροποιημένη διδασκαλία στοχεύει στην δημιουργία ενός διαφοροποιημένου περιβάλλοντος εργασίας, κατάλληλο για όλους τους μαθητές/τριες, ενώ η χρήση ψηφιακών μαθησιακών αντικειμένων προσδίδει προστιθέμενη αξία σε αυτό. Η υλοποίησή του εκπληρεί την δημιουργία ενός αυθεντικού περιβάλλοντος μάθησης για την κατάκτηση γνώσεων του πεδίου των φυσικών επιστημών και της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. (EL)
Το παρακάτω άρθρο παρουσιάζει ένα εκπαιδευτικό σενάριο με τη χρήση ψηφιακών μαθησιακών αντικειμένων και διαφοροποιημένων τεχνικών με τον τίτλο «Τα φυτά στη ζωή μας». Εμπλέκει πέντε μαθησιακές περιοχές (γλώσσα, φυσικές επιστήμες, ΤΠΕ, μαθηματικά και περιββαλοντική εκπαίδευση) και απευθύνεται σε παιδιά νηπιαγωγείου αλλά και πρώτης ηλικιακής τροχιάς, 6 έως 9 ετών. Η οργάνωση της τάξης με άξονα τη Διαφοροποιημένη διδασκαλία στοχεύει στην δημιουργία ενός διαφοροποιημένου περιβάλλοντος εργασίας, κατάλληλο για όλους τους μαθητές/τριες, ενώ η χρήση ψηφιακών μαθησιακών αντικειμένων προσδίδει προστιθέμενη αξία σε αυτό. Η υλοποίησή του εκπληρεί την δημιουργία ενός αυθεντικού περιβάλλοντος μάθησης για την κατάκτηση γνώσεων του πεδίου των φυσικών επιστημών και της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Διαφοροποιημένη διδασκαλία (EL)
Differentiated instruction (EN)

Φυσικές επιστήμες (EL)
Περιβαλλοντική εκπαίδευση (EL)
ΤΠΕ (EL)
ψηφιακά μαθησιακά αντικείμενα (EL)
Διαφοροποιημένη διδασκαλία (EL)
Environmental education (EN)
Science (EN)
ICT (EN)
Didital Learning Objects (EN)
Differentiated instruction (EN)


Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία

Ελληνική γλώσσα

2020-01-17


Hellenic Network of Open and Distance Education (EL)

1791-9312
Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία; Τόμ. 15 Αρ. 2 (2019); 167-183 (EL)
Open Education: The Journal for Open and Distance Education and Educational Technology; Vol. 15 No. 2 (2019); 167-183 (EN)

Copyright (c) 2020 Eirini Argyriou Mousiadou (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.