Ποιές είναι οι αντιλήψεις εκπαιδευτικών των γυμνασίων για τη χρήση της φορητής τεχνολογίας στις τάξεις;

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2020 (EL)

Ποιές είναι οι αντιλήψεις εκπαιδευτικών των γυμνασίων για τη χρήση της φορητής τεχνολογίας στις τάξεις; (EL)

Κουσλόγλου, Μανόλης
Νικολοπούλου, Κλεοπάτρα

Έρευνες αναφέρουν την ολοένα αυξανόμενη χρήση των ψηφιακών φορητών συσκευών (φορητής τεχνολογίας) και την υψηλή τους δημοφιλία μεταξύ των νέων/εφήβων. Η φορητή τεχνολογία έχει τη δυναμική να υποστηρίξει τη φορητή μάθηση στις τάξεις (υπό προϋποθέσεις), ενώ οι απόψεις των εκπαιδευτικών αποτελούν ένα σημαντικό παράγοντα που επηρεάζει την αποτελεσματικότητα της μάθησης. Η εργασία αυτή παρουσιάζει εμπειρικά δεδομένα αναφορικά με τις αντιλήψεις και τις απόψεις εκπαιδευτικών Β’θμιας εκπαίδευσης για τη χρήση της φορητής τεχνολογίας (tablet και κινητών τηλεφώνων) στις τάξεις και επικεντρώνεται στα πλεονεκτήματα, τα εμπόδια και τους ενδοιασμούς τους. Στην έρευνα συμμετείχαν 32 εκπαιδευτικοί από δύο Γυμνάσια της Καβάλας και οι απόψεις τους καταγράφηκαν με τη χρήση ερωτηματολογίου. Τα πλεονεκτήματα χρήσης που δηλώθηκαν από τους περισσότερους εκπαιδευτικούς αφορούν το διαδραστικό και ευχάριστο μάθημα, την κινητοποίηση των μαθητών και την ευκαιρία εξοικείωσής τους με την τεχνολογία. Ως κύριο εμπόδιο δηλώθηκε η έλλειψη εξοπλισμού αλλά και η ισχύουσα νομοθεσία για τη χρήση κινητών και tablet. Οι ενδοιασμοί των εκπαιδευτικών αφορούν την τυχόν παραβατική συμπεριφορά των μαθητών, τη δυσκολία ελέγχου τους, τη φασαρία στην τάξη και την απόσπαση της προσοχής των μαθητών. Συζητιούνται συνέπειες, προτάσεις για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, την πολιτική του σχολείου και ευρύτερα την εκπαιδευτική πολιτική. (EL)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
ποιοτική περιγραφική έρευνα (EL)

Β’/θμια εκπαίδευση (EL)
Tablets (EL)
κινητά τηλέφωνα (EL)
απόψεις εκπαιδευτικών (EL)
φορητή τεχνολογία (EL)


Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία

Ελληνική γλώσσα

2020-07-08


Hellenic Network of Open and Distance Education (EL)

1791-9312
Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία; Τόμ. 16 Αρ. 1 (2020); 176-190 (EL)
Open Education: The Journal for Open and Distance Education and Educational Technology; Vol. 16 No. 1 (2020); 176-190 (EN)

Copyright (c) 2020 Κλεοπάτρα Νικολοπούλου, Μανόλης Κουσλόγλου (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.