Ο θεσμός του Εκπροσώπου Περιοχής της Ένωσης Φοιτητών του Ανοικτού Πανεπιστημίου του Ηνωμένου Βασιλείου. : Ο Εκπρόσωπος της Ένωσης Φοιτητών της περιοχής της ηπειρωτικής Ευρώπης (2018-2020), Μιχάλης Κασούτας, μιλά για την πορεία και την εμπειρία του στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο του Ηνωμένου Βασιλείου

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2022 (EL)

Ο θεσμός του Εκπροσώπου Περιοχής της Ένωσης Φοιτητών του Ανοικτού Πανεπιστημίου του Ηνωμένου Βασιλείου. : Ο Εκπρόσωπος της Ένωσης Φοιτητών της περιοχής της ηπειρωτικής Ευρώπης (2018-2020), Μιχάλης Κασούτας, μιλά για την πορεία και την εμπειρία του στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο του Ηνωμένου Βασιλείου (EL)

Μανούσου, Ευαγγελία
Κασούτας, Μιχάλης

Mε αφορμή την πρόσφατη ανακοίνωση για την κατάταξη του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) στην 8η θέση της παγκόσμιας κατάταξης των αμιγώς Ανοικτών Πανεπιστημίων, και στην 5η θέση μεταξύ των Ευρωπαϊκών Ανοικτών Πανεπιστημίων, προσβλέποντας στη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης στο ΕΑΠ, κρίθηκε ενδιαφέρουσα και σημαντική η μελέτη καλών πρακτικών άλλων Ανοικτών Πανεπιστημίων. Στο πλαίσιο αυτό, η συνέντευξη με έναν απόφοιτο του Ανοικτού Πανεπιστημίου του Ηνωμένου Βασιλείου (OU/UK), ο οποίος αποτέλεσε και για αρκετά χρόνια τον Εκπρόσωπο της Ένωσης Φοιτητών του για την περιοχή της ηπειρωτικής Ευρώπης, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε πολλά και  διαφορετικά επίπεδα. Τόσο ως μαρτυρία ενός αποφοίτου του OU/UK για την πορεία και την εμπειρία του στο Πανεπιστήμιο, όσο και ως μαρτυρία ενός εκπροσώπου των φοιτητών του, όπου παρουσιάζει τις αγωνίες και τους αγώνες τους για τη θεσμική διαχείριση τους από το ίδιο το Ίδρυμα. Οι εξ αποστάσεως σπουδές σε ένα Ανοικτό Πανεπιστήμιο είναι μια απαιτητική διαδικασία, με πολλές ιδιαιτερότητες με τις οποίες πρέπει να εξοικειωθούν οι φοιτητές/τριες προκειμένου η συμμετοχή τους να είναι ποιοτική και αποτελεσματική. Το Open University του Ηνωμένου Βασιλείου (ΟU/UK), για να υποστηρίξει τους/τις φοιτητές/τριες στη μαθησιακή διαδικασία μεταξύ άλλων διατηρεί τη φοιτητική ένωση η οποία μεταξύ άλλων έχει και τον ρόλο της εκπροσώπησης των φοιτητών ηπειρωτικής Ευρώπης. (EL)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία

Ελληνική γλώσσα

2022-03-23


Hellenic Network of Open and Distance Education (EL)

1791-9312
Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία; Τόμ. 18 Αρ. 1 (2022): Open Education: The Journal for Open and Distance Education and Educational Technology ; 316-325 (EL)
Open Education: The Journal for Open and Distance Education and Educational Technology; Vol. 18 No. 1 (2022): Open Education: The Journal for Open and Distance Education and Educational Technology ; 316-325 (EN)

Copyright (c) 2022 Δρ., Δρ. (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.