Η έρευνα για την ΕξΑΕ με τη χρήση των ΤΠΕ (e-learning) στο Ελληνικό Τυπικό Εκπαιδευτικό Σύστημα. Ανασκόπηση και προοπτικές για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ έρευνα για την ΕξΑΕ με τη χρήση των ΤΠΕ (e-learning) στο Ελληνικό Τυπικό Εκπαιδευτικό Σύστημα. Ανασκόπηση και προοπτικές για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. (EL)

Αναστασιάδης, Πάνος

Η ραγδαία ανάπτυξη των ΤΠΕ συμβάλλει καθοριστικά στη διαμόρφωση ενός νέου περιβάλλοντος στο χώρο της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (ΕξΑΕ) τόσο διεθνώς όσο και στην Ελλάδα.  Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό να διερευνήσει  τις τάσεις που διαμορφώνονται για την ΕξΑΕ με την χρήση των ΤΠΕ (e-learning) στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα. Η ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας  από τη δεκαετία του 1990 έως και τις μέρες μας καλύπτει και τις τρεις βαθμίδες του «Τυπικού Εκπαιδευτικού Συστήματος», την Πρωτοβάθμια, τη Δευτεροβάθμια και την Τριτοβάθμια  εκπαίδευση. (EL)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση, e-learning (EL)
Εξ αποστάσεως εκπαίδευση, e-learning, έρευνα στην Ελλάδα (EL)


Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία

Ελληνική γλώσσα

2014-01-01


Hellenic Network of Open and Distance Education (EL)

1791-9312
Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία; Vol 10, No 1 (2014); 5-32 (EL)
Open Education: The Journal for Open and Distance Education and Educational Technology; Vol 10, No 1 (2014); 5-32 (EN)

Copyright (c) 2020 Πάνος Αναστασιάδης (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.