Οι σπουδές για το χορό στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και ο ρόλος της «Σχεδιασμένης Συμπεριφοράς» στη συμμετοχή των φοιτητών σε οργανωμένες μεταπτυχιακές σπουδές με την εξ αποστάσεως μέθοδο διδασκαλίας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)

Οι σπουδές για το χορό στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και ο ρόλος της «Σχεδιασμένης Συμπεριφοράς» στη συμμετοχή των φοιτητών σε οργανωμένες μεταπτυχιακές σπουδές με την εξ αποστάσεως μέθοδο διδασκαλίας (EL)

Μπεμπέτσος, Ευάγγελος
Γουλιμάρης, Δημήτρης
Φιλίππου, Φίλιππος

Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που μπορεί να παίξουν ρόλο στην πρόβλεψηορισμένων συμπεριφορών όπως είναι η συμμετοχή σ’ ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών για το χορό. Η αξιολόγηση των παραμέτρων της εκπαιδευτικής διαδικασίας στα πλαίσια του ΕΑΠ αποτελεί αντικείμενο μελέτης ολοένα και περισσότερων ερευνών. Σκοπός της εργασίας είναι να διαπιστωθεί αν η συμμετοχή των φοιτητών σε οργανωμένες μεταπτυχιακές σπουδές για το χορό με την εξ αποστάσεως μέθοδο διδασκαλίας, επηρεάζεται από την αξιολόγηση τους για την θεματική ενότητα (Θ.Ε.)που αφορά το χορό στα πλαίσια του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών στο ΕΑΠ. Παράλληλα διερευνήθηκε η αξιολόγηση των σπουδών τους και τωνπαραγόντων που επηρεάζουν την μελλοντική συμμετοχή τους στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Το δείγμα της έρευνας είναι 151 φοιτητές/τριες του ΕΑΠ που παρακολούθησαν την Θ.Ε. «Τέχνες ΙΙ: Επισκόπηση Ελληνικής Μουσικής και Χορού» (ΕΛΠ 40). Χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο της «Σχεδιασμένης Συμπεριφοράς» και το ερωτηματολόγιο «Αξιολόγησης της Θ.Ε. ΕΛΠ 40». Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι η θετική προδιάθεση, η σιγουριά και η ικανότητα που νιώθουν οι φοιτητές σε μικρότερο βαθμό διαμορφώνουν μια θετική τάση για τις μεταπτυχιακές σπουδές για το χορό με την εξ αποστάσεως μέθοδο εκπαίδευσης. Ωστόσο υπάρχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης των παραγόντων που επηρεάζουν την συμπεριφορά των φοιτητών. Παράλληλα οι φοιτητές αξιολόγησαν πολύ υψηλά τους Συμβούλους Καθηγητές ενώ την χαμηλότερη αξιολόγηση έδωσανστις «Υπηρεσίες του ΕΑΠ». Ακόμη καταγράφηκε μια μικρή αλλά υπαρκτή τάση συσχέτισης των παραγόντων που προβλέπουν την συμμετοχή των φοιτητών σε μεταπτυχιακές σπουδές και της αξιολόγησης της ΘΕ. Ενδιαφέρον είναι ότι η αξιολόγηση των Συμβούλων Καθηγητών δεν σχετίστηκε καθόλου με τις στάσεις και τις προθέσεις των φοιτητών. Τέλος, σχετικά υψηλή συσχέτιση παρουσιάστηκε μεταξύ των παραγόντων αξιολόγησης της Θ.Ε. (EL)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

χορός (EL)
εξ αποστάσεως μάθηση (EL)
συμπεριφορά (EL)
μεταπτυχιακά (EL)


Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία

Ελληνική γλώσσα

2013-06-01


Hellenic Network of Open and Distance Education (EL)

1791-9312
Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία; Τόμ. 9 Αρ. 1 (2013); 106-119 (EL)
Open Education: The Journal for Open and Distance Education and Educational Technology; Vol. 9 No. 1 (2013); 106-119 (EN)

Copyright (c) 2020 Δημήτρης Γουλιμάρης, Ευάγγελος Μπεμπέτσος, Φίλιππος Φιλίππου (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.