δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)

Συνέντευξη με τον Alan Tait (EL)

Παπαδημητρίου, Σοφία
Σπανακά, Αδαμαντία (Μαντώ)
Ιωακειμίδου, Βασιλική (Σύλβη)

Η συνέντευξη που ακολουθεί δόθηκε στην Αθήνα, στις 10 Νοεμβρίου 2013, στη διάρκεια του 7ου Διεθνούς Συνεδρίου Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. (EL)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

συνέντευξη (EL)
Alan Tait (EL)


Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία

Ελληνική γλώσσα

2014-01-01


Hellenic Network of Open and Distance Education (EL)

1791-9312
Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία; Τόμ. 10 Αρ. 1 (2014); 107-113 (EL)
Open Education: The Journal for Open and Distance Education and Educational Technology; Vol. 10 No. 1 (2014); 107-113 (EN)

Copyright (c) 2020 Σοφία Παπαδημητρίου, Βασιλική (Σύλβη) Ιωακειμίδου, Αδαμαντία (Μαντώ) Σπανακά (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.