Τα εκπαιδευτικά περιοδικά στην Ελλάδα

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)

Τα εκπαιδευτικά περιοδικά στην Ελλάδα (EL)

Μανούσου, Ευαγγελία
Νιάρη, Μαρία
Λιοναράκης, Αντώνης
Παπαδημητρίου, Σοφία

Στο πλαίσιο του 8ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση με θέμα «Καινοτομία & Έρευνα στην Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση & στις Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνίας», που συνδιοργάνωσαν το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ), το Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (ΕΔΑΕ), η Ελληνογερμανική Αγωγή και το Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού & Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας του ΕΑΠ, πραγματοποιήθηκε στις 8 Νοεμβρίου 2015 στην Αθήνα, πάνελ με θέμα «Τα εκπαιδευτικά περιοδικά στην Ελλάδα».Στο πάνελ συμμετείχαν εκπρόσωποι από 7 περιοδικά, 6 ηλεκτρονικά και 1 έντυπο. Πιο συγκεκριμένα, έλαβαν μέρος οι: Αντώνης Λιοναράκης, Μαρία Νιάρη, Γκέλη Μανούσου, Σοφία Παπαδημητρίου – περιοδικό OpenEducation, Άννα Αποστολίδου - ΕΑΠ, Χριστίνα Κάλφογλου –περιοδικό ResearchPapersinLanguageTeachingandLearning, Μιχαήλ Καλογιαννάκης – περιοδικό Προσχολική και Σχολική Εκπαίδευση, Σπύρος Κιουλάνης – περιοδικό Εκπ@ιδευτικός Κύκλος, Αναστασία Παπαϊωάννου – περιοδικό Παράθυρο στην εκπαίδευση του παιδιού, Αλιβίζος Σοφός – περιοδικό Παιδαγωγικά Ρεύματα στο Αιγαίο & Κώστας Καραδημητρίου – περιοδικό Έρευνα στην Εκπαίδευση (γραπτή τοποθέτηση επί των αξόνων λόγω αδυναμίας φυσικής παρουσίας). (EL)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

εκπαιδευτικά περιοδικά (EL)


Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία

Ελληνική γλώσσα

2015-01-01


Hellenic Network of Open and Distance Education (EL)

1791-9312
Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία; Τόμ. 11 Αρ. 1 (2015); 132-134 (EL)
Open Education: The Journal for Open and Distance Education and Educational Technology; Vol. 11 No. 1 (2015); 132-134 (EN)

Copyright (c) 2020 Μαρία Νιάρη, Αντώνης Λιοναράκης, Ευαγγελία Μανούσου, Σοφία Παπαδημητρίου (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.