δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)

Editorial (EL)

Λιοναράκης, Αντώνης

Την περίοδο αυτή η θεώρηση της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) διανύουν μια πολύ δύσκολη φάση της πορείας τους. Αυτή η κατάσταση έχει επηρεάσει σε ένα βαθμό τη λειτουργία, τη στρατηγική, την πολιτική, αλλά και την ηθική υπόσταση του ανοικτού πανεπιστημίου και των διαχειριστικών και εκπαιδευτικών εφαρμογών του. (EL)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

editorial (EL)


Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία

Ελληνική γλώσσα

2010-01-01


Hellenic Network of Open and Distance Education (EL)

1791-9312
Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία; Τόμ. 6 Αρ. 1,2 (2010); 5-7 (EL)
Open Education: The Journal for Open and Distance Education and Educational Technology; Vol. 6 No. 1,2 (2010); 5-7 (EN)

Copyright (c) 2020 Αντώνης Λιοναράκης (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.