δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)

Editorial (EL)

Lionarakis, Antonis

Ένα απλό ερώτημα μας οδηγεί σε ένα γεγονός που περιέχει μια μεγάλη αγωνία: τι γίνεται όταν το εκπαιδευτικό υλικό σε ένα περιβάλλον ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης έχει παλιώσει, αξιολογείται ως προβληματικό, έχει ξεπεράσει κατά πολύ το όριο ζωής του και όλοι ζητούν την αντικατάστασή του; Δημιουργείται έτσι ένα ζήτημα αξιοπιστίας, ακαδημαϊκής ποιότητας και επιστημονικής επάρκειας. Για το εκπαιδευτικό αυτό περιβάλλον το ζήτημα είναι θεμελιώδες και ζωτικό. Είναι θέμα επιβίωσης, θέμα ύπαρξης μέσα σε ένα κλίμα ανταγωνιστικότητας και σύγχρονων απαιτήσεων. Είναι ταυτόχρονα θέμα λειτουργίας και αξιοποίησης τεχνολογικών εργαλείων, τα οποία αποτελούν όχημα ανεκμετάλλευτων δυνατοτήτων. (EL)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία

Ελληνική γλώσσα

2014-01-01


Hellenic Network of Open and Distance Education (EL)

1791-9312
Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία; Τόμ. 10 Αρ. 1 (2014); 3-4 (EL)
Open Education: The Journal for Open and Distance Education and Educational Technology; Vol. 10 No. 1 (2014); 3-4 (EN)

Copyright (c) 2020 Antonis Lionarakis (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.