δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)

Editorial (EN)

Stamelos, Georgios

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

education (EN)


Academia

Γαλλική γλώσσα
Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2014-04-04


HEPNET-UPatras (EN)

2241-1402
Academia; Τόμ. 3, Αρ. 1 (2013); 1-4 (EL)
Academia; Τόμ. 3, Αρ. 1 (2013); 1-4 (EN)
Academia; Τόμ. 3, Αρ. 1 (2013); 1-4 (FR)
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.