δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)

Editorial (EN)

Team, Editorial

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

education (EN)


Academia

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2015-01-23


HEPNET-UPatras (EN)

2241-1402
Academia; Τόμ. 4, Αρ. 1 (2014); 1-5 (EL)
Academia; Τόμ. 4, Αρ. 1 (2014); 1-5 (EN)
Academia; Τόμ. 4, Αρ. 1 (2014); 1-5 (FR)
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.