Το ζήτημα της κοινωνικής νομιμοποίησης του ελληνικού πανεπιστημίου: ιστορικές καταβολές, μελλοντικές προκλήσεις (1974-σήμερα)

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)

Το ζήτημα της κοινωνικής νομιμοποίησης του ελληνικού πανεπιστημίου: ιστορικές καταβολές, μελλοντικές προκλήσεις (1974-σήμερα) (EL)
The issue of social legitimacy of Greek universities: historical origins, future challenges (1974-present) (full text in Greek) (EN)
The issue of social legitimacy of Greek universities: historical origins, future challenges (1974-present) (texte en grec) (FR)

Stamelos, Georgios

Το κείμενο αυτό διαπραγματεύεται το ζήτημα της κοινωνικής νομιμότητας του ελληνικού πανεπιστημίου. Χωρίζεται σε τέσσερις ενότητες. Στην πρώτη διερευνάται η έννοια της «νομιμότητας». Στη δεύτερη εξετάζεται η νομιμότητα του θεσμού στην αρχή της εξεταζόμενες περιόδου. Στην τρίτη γίνεται προσπάθεια ανάλυσης της πορείας απονομιμοποίησης του πανεπιστημίου. Τέλος, στην τέταρτη διερευνώνται οι προοπτικές επανανομιμοποίησής του. Κεντρική θέση της εργασίας είναι ότι το πανεπιστήμιο βγαίνει από την περίοδο της δικτατορίας και παραμένει για περίπου μια 20ετία με ισχυρή κοινωνικά νομιμότητα η οποία εδράζεται αφενός σε κανονιστικά πρότυπα, αφετέρου σε πραγματολογικά δεδομένα. Στη συνέχεια και συν τω χρόνω, η νομιμότητα αυτή περιορίζεται για να φτάσουμε στην τελευταία δεκαετία όπου ανοικτά πλέον το πανεπιστήμιο κατηγορείται για έλλειψη κοινωνικής νομιμότητας. (EL)
This text negotiates the issue of the social legitimacy of the Greek university. It is divided into four sections. In the first the concept of "legitimacy" is investigated. In the second, legitimacy at the beginning of the period in question is examined. In the third, an attempt is made to analyse the process of the de-legitimization of the university. Finally, in the fourth the prospects for its re-legitimization are investigated. The central position of the paper is that the university emerges from the period of the dictatorship and remains, for roughly 20 years, with strong social legitimacy which is founded, on the one hand. on regulative models, and on the other on factual data. Then, over time, this legitimacy becomes restricted until we arrive at the previous decade where the university is now openly accused of a lack of social legitimacy (EN)
This text negotiates the issue of the social legitimacy of the Greek university. It is divided into four sections. In the first the concept of "legitimacy" is investigated. In the second, legitimacy at the beginning of the period in question is examined. In the third, an attempt is made to analyse the process of the de-legitimization of the university. Finally, in the fourth the prospects for its re-legitimization are investigated. The central position of the paper is that the university emerges from the period of the dictatorship and remains, for roughly 20 years, with strong social legitimacy which is founded, on the one hand. on regulative models, and on the other on factual data. Then, over time, this legitimacy becomes restricted until we arrive at the previous decade where the university is now openly accused of a lack of social legitimacy. (FR)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Νομιμότητα (EL)
Πολιτική Ανώτατης Εκπαίδευσης (EL)
Πανεπιστήμιο (EL)
University (EN)
Legitimacy (EN)
Higher Education Policy (EN)
University (FR)
Legitimacy (FR)
Higher Education Policy (FR)


Academia

Γαλλική γλώσσα
Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2015-01-23


HEPNET-UPatras (EN)

2241-1402
Academia; Τόμ. 4, Αρ. 1 (2014); 200-236 (EL)
Academia; Τόμ. 4, Αρ. 1 (2014); 200-236 (EN)
Academia; Τόμ. 4, Αρ. 1 (2014); 200-236 (FR)
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.