δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2022 (EL)

Editorial (EN)

Stamelos, Georgios

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Editorial (EN)
Educational Sciences (EN)


Academia

Αγγλική γλώσσα

2022-07-08


HEPNET-UPatras (EN)

2241-1402
Academia; Αρ. 27-28 (2022); 1-2 (EL)
Academia; Αρ. 27-28 (2022); 1-2 (EN)
Academia; Αρ. 27-28 (2022); 1-2 (FR)

Copyright (c) 2022 Georgios Stamelos (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.