δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2021 (EL)

Preschool teachers' self-reflection issues (EN)

CHANIOTAKIS, NIKOLAOS
POULOU, MARIA
KOKKOSI, ANGELIKI
KOUSTOURAKIS, GERASIMOS

This paper examines the empirical data of a study concerning the views of 47 Greek preschool teachers in regard to which issues are reflected in school and the frequency of occurrence of self-reflection per week. Data coding and descriptive statistics were mainly used. The results provide clear conclusions on the issues that Greek preschool teachers reflect on and the frequency with which they do so. The preschool teachers reflected on 5 main categories of issues (Students’ development behavior, Preschool teachers’ relationships collaborations, School unit operation, Issues related to teaching, Role professional development of the preschool teachers), which were identified in the self-reflection diaries, completed by the participants during four weeks. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Preschool teachers’ relationships and collaborations, self-reflection, self-reflection diary, students’ development and behavior, self-reflection issues (EN)


Mediterranean Journal of Education

Αγγλική γλώσσα

2021-03-25


Array (EN)

2732-6489
Mediterranean Journal of Education; Vol. 1, N. 1 (2021); 66-76 (EL)
Mediterranean Journal of Education; Vol. 1, N. 1 (2021); 66-76 (EN)

Copyright (c) 2021 Mediterranean Journal of Education (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.