δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)

Constructional licensing in morphology and syntax (EN)

Booij, Geert
Audring, Jenny

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

0 (EN)


Mediterranean Morphology Meeting

Αγγλική γλώσσα

2005-01-01


Mediterranean Morphology Meetings (MMM) (EN)

1826-7491
Mediterranean Morphology Meeting; Τόμ. 5 (2005): Lexical Integrity Hypothesis; 141-156 (EL)
Mediterranean Morphology Meetings; Τόμ. 5 (2005): Lexical Integrity Hypothesis; 141-156 (EN)
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.