δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2020 (EL)

Plasticity of morphological paradigms (EN)

Rodrigues, Alexandra Soares
Rodrigues, Pedro João

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Mediterranean Morphology Meeting

Αγγλική γλώσσα

2020-02-06


Mediterranean Morphology Meetings (MMM) (EN)

1826-7491
Mediterranean Morphology Meeting; Τόμ. 12 (2019): Rules, patterns, schemas and analogy; 98-110 (EL)
Mediterranean Morphology Meetings; Τόμ. 12 (2019): Rules, patterns, schemas and analogy; 98-110 (EN)

Copyright (c) 2020 Mediterranean Morphology Meeting (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.