δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)

Inquiry-Based Science Education: Theory and praxis (EN)

ERGAZAKI, MARIDA
ZOGZA, VASSILIKI

- (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

education (EN)


Review of Science, Mathematics and ICT Education

Αγγλική γλώσσα

2013-12-23


Urray (EN)

1792-3999
1791-261X
Review of Science, Mathematics and ICT Education; Τόμ. 7, Αρ. 2 (2013): Inquiry-Based Science Education: Theory and praxis; 3-8 (EL)
Review of Science, Mathematics and ICT Education; Τόμ. 7, Αρ. 2 (2013): Inquiry-Based Science Education: Theory and praxis; 3-8 (EN)
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.