δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)

Physics Didactic, Affect and Conceptualization (EN)

FANARO, MARIA DE LOS ANGELES
OTERO, MARIA RITA

This paper discusses the relation between affects and conceptualization in physics didactics. We present a theoretical framework that has been used in an investigation about basic Quantum Mechanics teaching in the high school. The Path Integrals method of Feynman has been adopted as a Reference Conceptual Structure that is an alternative to the canonical formalism. The Proposed Conceptual Structure for Teaching is described and the conceptualization and its related affective aspects are analysed. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

quantum mechanics (EN)
Conceptualization (EN)
affects (EN)
Physics Didactics (EN)


Review of Science, Mathematics and ICT Education

Αγγλική γλώσσα

2012-01-23


Urray (EN)

1792-3999
1791-261X
Review of Science, Mathematics and ICT Education; Τόμ. 5, Αρ. 2 (2011); 5-26 (EL)
Review of Science, Mathematics and ICT Education; Τόμ. 5, Αρ. 2 (2011); 5-26 (EN)
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.