Οικονομική Δυναμική και Ελληνικές Περιφέρειες: Μέτρηση της Περιφερειακότητας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)

Οικονομική Δυναμική και Ελληνικές Περιφέρειες: Μέτρηση της Περιφερειακότητας (EL)
Economic Potential and the Greek Regions: Measuring Peripherality (EN)

Lykos, Martin

Η παρούσα μελέτη εξετάζει τη χωρική ανάπτυξη στην Ελλάδα σε συνάρτηση με την οικονομική δυναμική των περιφερειών της. Για αυτό το σκοπό χρησιμοποιούνται στατιστικά εργαλεία όπως η οικονομική δυναμική / περιφερειακότητα των ελληνικών περιφερειών επιπέδου NUTS 3. Το οικονομικό κέντρο της Αττικής / καθορίζει την οικονομική δυναμική στο υπόλοιπο της χώρας, όπως δείχνει η ανάλυση. Οι χαμηλότεροι δείκτες περιφερειακότητας εμφανίζονται στην Αττική και στους όμορούς της νομούς ενώ οι υψηλότεροι σε νομούς που συνδυάζουν ιδιαίτερα απόκεντρη θέση και χαμηλή εντόπια οικονομική δραστηριότητα. (EL)
This paper investigates spatial development in Greece in respect to the economic potential of its regions. Several statistical tools are used such as measurement of economic potential / peripherality scores of all Greek NUTS 3 regions. The economic centre of Attica / Athens determines economic potential all over the country, as proved by the output of the analysis. Lower peripherality rates are observed in Attica and its neighbouring prefectures, while higher in prefectures that combine remote position and limited local economic activity. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

ανάπτυξη (EL)
Οικονομική δυναμική (EL)
περιφέρειες (EL)
περιφερειακότητα (EL)
peripherality (EN)
development (EN)
regions (EN)
Economic potential (EN)


Περιφέρεια

Ελληνική γλώσσα

2012-05-01


National and Kapodistrian University of Athens (EN)

2241-1380
2623-4920
Περιφέρεια; Αρ. 1 (2012); 19-36 (EL)
Region & Periphery; No. 1 (2012); 19-36 (EN)

Copyright (c) 2018 Martin Lykos (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.