Μια στρατηγική για την ανάπτυξη της υπαίθρου στην Ελλάδα: Η περίπτωση των νησιωτικών περιοχών

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)

Μια στρατηγική για την ανάπτυξη της υπαίθρου στην Ελλάδα: Η περίπτωση των νησιωτικών περιοχών (EL)
A Stategy for Rural Development in Greece: The Case od Island Areas (EN)

Doukas, Yannis El.
Maravegias, Napoleon

Η αντίληψη ότι η Ύπαιθρος ταυτίζεται με τον Αγροτικό Τομέα θεωρείται πλέον ξεπερασμένη καθώς αδυνατεί να ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις που διαμορφώνονται στον ευρωπαϊκό αγροτικό χώρο.Στο παρόν άρθρο θα επιχειρήσουμε να δείξουμε ότι είναι αναγκαία η διαμόρφωση μίας αγροτικής πολιτικής ικανής να διαχειριστεί τα νέα δεδομένα της ευρωπαϊκής Υπαίθρου. Στο πλαίσιο αυτό θα εξετασθεί ειδικότερα η περίπτωση της ελληνικής νησιωτικής Υπαίθρου στο βαθμό που θα μπορέσει να εκμεταλλευθεί το στοιχείο της πολυλειτουργηκότητας και των κατευθύνσεων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ). Όπως θα δείξουμε είναι σημαντικό να προκριθεί η χωρική έναντι της τομεακής διάστασης, και οι επενδύσεις έναντι των επιδοτήσεων. Επιπρόσθετα, θα επισημανθεί η ανάγκη βελτίωσης της οριζόντιας διασύνδεσης μεταξύ των διαφορετικών χρηματοδοτικών εργαλείων άσκησης πολιτικής που αφορούν στην Ύπαιθρο. (EL)
The idea that Rural Areas are identified with Agricultural Sector is outdated as it cannot correspond towards the current framework of the european agrarian sector. The present paper attempts to examine the Rural Areas from a new angle in an effort to seek out data that will lead to a different and far more effective strategy of rural development. A special focus will be given on the greek island Rural Areas as an example of how the issue of multifunctionality and the directions of the Common Agricultural Policy (CAP) could be implemented. Additionally, the paper will also attempt to note the importance of the place-based rather than the sectoral approach, giving priority to investments rather than subsidies. Lastly, special mention is made of the need for improvement horizontally cutting across funding policies for the implementation of a rural policy. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

χωρική/ τομεακή διάσταση (EL)
Ύπαιθρος (EL)
πολυλειτουργικότητα (EL)
οριζόντια διασύνδεση (EL)
Rural Areas (EN)
place-based/ sectoral approach (EN)
horizontal coordination (EN)
multifunctionality (EN)


Περιφέρεια

Αγγλική γλώσσα

2012-05-01


National and Kapodistrian University of Athens (EN)

2241-1380
2623-4920
Περιφέρεια; Αρ. 1 (2012); 37-56 (EL)
Region & Periphery; No. 1 (2012); 37-56 (EN)

Copyright (c) 2018 Napoleon Maravegias, Yannis El. Doukas (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.