Μεταρρυθμιστική διακυβέρνηση μέσω ελευθερίας επιλογών σε μια μεγαλούπολη της νότιας Ασίας: Κριτική επισκόπηση

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)

Μεταρρυθμιστική διακυβέρνηση μέσω ελευθερίας επιλογών σε μια μεγαλούπολη της νότιας Ασίας: Κριτική επισκόπηση (EL)
Transformative Governance through Freedom of Choices in a South Asian Megacity: A Critical Review (EN)

Ahmed, Saleh

Οι αναπτυσσόμενες χώρες και οι οικονομίες σε μετάβαση βιώνουν πρωτοφανείς ρυθμούς αστικοποίησης. Αυτό το εντυπωσιακό γεγονός περιλαμβάνει μία ανεπανάληπτη δυναμική συστημάτων ανθρώπινης ασφάλειας και μέσων διαβίωσης. Η παρούσα εργασία μέσω της ανθρωποκεντρικής προσέγγισης επιχειρεί να αναδείξει αυτά τα ζητήματα. Έτσι, οι επιλογές και οι αξίες των ατόμων μπορούν να ερμηνευθούν πιο αποτελεσματικά καθώς και να εκτιμηθούν εντός του κοινωνικοπολιτικού πλαισίου τους. Η φιλοσοφική προσέγγιση βασίζεται στο έργο του Νομπελίστα Οικονομολόγου Amartya Sen. H εργασία διερευνά το βαθμό στον οποίο οι ιδέες του Sen, όσον αφορά στην ελευθερία επιλογών και την προσέγγιση των δυνατοτήτων, μπορούν να βελτιώσουν την αστική διακυβέρνηση σε πόλεις όπως η Ντάκα, η οποία αποτελεί παράδειγμα υπεραστικοποίησης – με αναπτυσσόμενες περιοχές χαμηλού εισοδήματος που βιώνουν σοβαρά φαινόμενα φτώχειας και αποκλεισμού. (EL)
Countries in the developing regions or transitional economies are now experiencing an unprecedented pace of urbanization. This phenomenal event involves far more complex system dynamics of human security and livelihoods than any times before. This paper is aimed to highlight these issues from human dimensions where peoples’ choices and values are properly addressed and can value in sociopolitical arena. The philosophical inputs have been taken from the remarkable works of Nobel Laureate Economist Amartya Sen. This paper explores how Sen’s ideas on freedom of choice and capability approach can improve the urban governance in cities like Dhaka, which is an example of hyper urbanization in low income developing regions and experiencing severe poverty and exclusion. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

Ντάκα (EL)
μεταρρυθμιστική διακυβέρνηση (EL)
αστική ανεκτικότητα (EL)
πολιτική συμμετοχή (EL)
Προσέγγιση ικανοτήτων (EL)
transformative governance (EN)
urban resiliency (EN)
Capability approach (EN)
Dhaka (EN)
political participation (EN)


Περιφέρεια

Αγγλική γλώσσα

2012-05-01


National and Kapodistrian University of Athens (EN)

2241-1380
2623-4920
Περιφέρεια; Αρ. 1 (2012); 71-91 (EL)
Region & Periphery; No. 1 (2012); 71-91 (EN)

Copyright (c) 2018 Saleh Ahmed (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.