Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Ελληνική Οικονομία: Η Ελλάδα στον Πυρήνα ή στην Περιφέρεια της Ευρώπης;

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)

Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Ελληνική Οικονομία: Η Ελλάδα στον Πυρήνα ή στην Περιφέρεια της Ευρώπης; (EL)
European Integration and the Greek Economy: Greece at the Core or on the Periphery of Europe?” (EN)

Μαραβέγιας, Ναπολέων
Χρυσομαλλίδης, Χαράλαμπος

Καθώς κλείνει μια δεκαετία από το ξέσπασμα της παγκόσμιας χρηματοπιστω-τικής κρίσης και την εκδήλωση της δημοσιονομικής κρίσης στην Ελλάδα,προκύπτει το ερώτημα εάν βρίσκεται η ελληνική οικονομία ακόμα σε συνθήκες κρίσης ή μήπως σε ένα νέο σημείο ισορροπίας. Για την ανάλυση του συγκεκριμένου ζητήματος λαμβάνεται υπόψη το ότι η χώρα συγκαταλεγόταν ιστορικά μεταξύ των περιφερειακών κρατών μελών της ΕΕ. Αυτό αποτελεί κρίσιμο στοιχείο για την πορεία της Ελλάδας εντός της Ευρωζώνης , καθώς η κρίση επιδείνωσε τη θέση της στην περιφέρεια της ΕΕ, βάσει των στρατηγικών επιλογών της, των εγγενών αδυναμιών της οικονομίας της και της υφιστάμενης αρχιτεκτονικής της Ευρωζώνης. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται οι σημερινές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, συναρτήσει των κυοφορούμενων αλλαγών στην Ευρωζώνη. (EL)
A decade has passed since the outbreak of the global fi nancial crisis and the defi cit crisis in Greece. The question that arises is whether the Greek economy has been stabilized, reaching a new equilibrium, as the Greek economy seems to have overcome severe crisis conditions; however, returning to high and sustainable growth remains under question. The analysis lays emphasis on the fact that the country historically belonged to the EU periphery, which is considered a critical parameter for the operation of the Greek economy within the Eurozone. For this analysis we take into account the structure of the Greek economy and the existing architecture of the Eurozone. The article examines also the economy’s prospects, in relation to the European integration process. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

Ευρωπαϊκή περιφέρεια (EL)
Ευρωζώνη (EL)
Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση (EL)
κρίση (EL)
Ελληνική οικονομία (EL)
crisis (EN)
Greek economy (EN)
European integration (EN)
European periphery (EN)
Eurozone (EN)


Περιφέρεια

Ελληνική γλώσσα

2018-05-01


National and Kapodistrian University of Athens (EN)

2241-1380
2623-4920
Περιφέρεια; Αρ. 6-7 (2018); 71-97 (EL)
Region & Periphery; No. 6-7 (2018); 71-97 (EN)

Copyright (c) 2018 Χαράλαμπος Χρυσομαλλίδης, Ναπολέων Μαραβέγιας (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.