δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)

Περί ΕΣΠΑ… (EN)

Αγοραστός, Κωνσταντίνος

Δεν διατίθεται περίληψη/no abstract available (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

ΕΣΠΑ (EN)


Περιφέρεια

Αγγλική γλώσσα

2018-09-11


National and Kapodistrian University of Athens (EN)

2241-1380
2623-4920
Περιφέρεια; Αρ. 5 (2016); 5-7 (EL)
Region & Periphery; No. 5 (2016); 5-7 (EN)

Copyright (c) 2018 Κωνσταντίνος Αγοραστός (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.