«Το ζήτημα της απορρόφησης του ΕΣΠΑ στην Ελλάδα και η συμβολή της Task Force στην απεμπλοκή και καλύτερη χρήση των κοινοτικών κονδυλίων». Η περίπτωση του ΕΠ «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας 2007-2013»

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)

«Το ζήτημα της απορρόφησης του ΕΣΠΑ στην Ελλάδα και η συμβολή της Task Force στην απεμπλοκή και καλύτερη χρήση των κοινοτικών κονδυλίων». Η περίπτωση του ΕΠ «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας 2007-2013» (EL)
«Το ζήτημα της απορρόφησης του ΕΣΠΑ στην Ελλάδα και η συμβολή της Task Force στην απεμπλοκή και καλύτερη χρήση των κοινοτικών κονδυλίων». Η περίπτωση του ΕΠ «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας 2007-2013» (EN)

Καυκαλίδης, Αθανάσιος

Δε διατίθεται περίληψη (EL)
No abstract (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Περιφέρεια

Ελληνική γλώσσα

2012-10-01


National and Kapodistrian University of Athens (EN)

2241-1380
2623-4920
Περιφέρεια; Αρ. 2 (2012); 99-103 (EL)
Region & Periphery; No. 2 (2012); 99-103 (EN)

Copyright (c) 2018 Αθανάσιος Καυκαλίδης (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.