Επαναπροσδιορίζοντας την Περιφέρεια: Εξωχώριες Χρηματοπιστωτικές Συναλλαγές και Κράτη της Περιφέρειας στην Παγκόσμια Οικονομία

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)

Επαναπροσδιορίζοντας την Περιφέρεια: Εξωχώριες Χρηματοπιστωτικές Συναλλαγές και Κράτη της Περιφέρειας στην Παγκόσμια Οικονομία (EL)
Redefining Periphery: Offshore Finance, Peripheral States and the World Economy (EN)

Katsikas, Dimitris

Το άρθρο αυτό επιχειρεί να εξετάσει την μεταβαλλόμενη δυναμική της σχέσης μεταξύ της περιφέρειας και του κέντρου της παγκόσμιας οικονομίας. Τις τελευταίες δεκαετίες, μικρά κράτη της περιφέρειας έχουν αναλάβει έναν ολοένα και πιο σημαίνοντα ρόλο στην παγκόσμια οικονομία, προσφέροντας μια σειρά χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών σε μια πληθώρα επιχειρήσεων και ευκατάστατων ιδιωτών ο αριθμός και η γεωγραφική ταυτότητα των οποίων συνεχώς επεκτείνονται. Αυτά τα Εξωχώρια Χρηματοπιστωτικά Κέντρα ή φορολογικοί παράδεισοι, προσφέρουν υπηρεσίες οι οποίες συχνά έχουν αρνητικές επιπτώσεις στις οικονομίες των χωρών του κέντρου. Ωστόσο, παρά την πίεση των τελευταίων, τα κράτη αυτά της περιφέρειας συνεχίζουν να λειτουργούν χωρίς σοβαρά προβλήματα. Αυτό καθίσταται εφικτό γιατί σε ένα κόσμο υψηλής τεχνολογικής διασύνδεσης και ελευθερίας κινήσεων των κεφαλαίων αυτά τα κράτη μπορούν να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά έναν πόρο που ξεπερνάει τους περιορισμούς του μεγέθους τους: την νομική εθνική κυριαρχία τους, δηλαδή το δικαίωμα τους να δημιουργούν και να εφαρμόζουν τους δικούς τους νόμους. Χρησιμοποιώντας ουσιαστικά την εθνική κυριαρχία τους σας εμπορικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, τα κράτη αυτά προσφέρουν την δυνατότητα μιας νομικής μετακίνησης της έδρας των επιχειρήσεων και των ιδιωτών, οι οποίοι εκμεταλλεύονται την δυνατότητα αυτή τοποθετώντας τα κράτη αυτά στο κέντρο των παγκόσμιων δικτύων που χρησιμοποιούν για την διαχείριση του πλούτου τους (EL)
This article seeks to examine the changing dynamics between the periphery and the core of the world economy. Small, peripheral states have assumed an increasingly important role in recent decades by offering fi nancial services to an increasing and geographically expanding range of corporate entities and wealthy individuals. These Offshore Financial Centres (OFCs) or tax havens, offer a service, which often has negative consequences for non-OFC countries at the core of the global economy. Despite pressure from the latter, these small states at the periphery of the global state system are able to continue their operation unabated. This is possible because in a world of growing technological nterconnectedness and capital mobility these states are able to employ the one resource they possess that has no limits: their legal sovereignty, that is, their right to write and enact law. By effectively commercializing their sovereignty small states are able to offer “juridical relocation”, a valuable service to wealthy individuals and companies around the world, which in turn employ them as a core piece in their intricate global wealth managing networks. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

Ελευθερία Κινήσεως Κεφαλαίων (EL)
Σκιώδες Τραπεζικό Σύστημα (EL)
Φορολογικοί Παράδεισοι (EL)
Νομική Εθνική Κυριαρχία (EL)
Εξωχώρια Χρηματοπιστωτικά Κέντρα (EL)
Περιφέρεια (EL)
Offshore Financial Centres (EN)
Shadow Banking (EN)
Tax Havens (EN)
Capital Mobility (EN)
Legal Sovereignty (EN)
Periphery (EN)


Περιφέρεια

Αγγλική γλώσσα

2012-10-01


National and Kapodistrian University of Athens (EN)

2241-1380
2623-4920
Περιφέρεια; Αρ. 2 (2012); 50-77 (EL)
Region & Periphery; No. 2 (2012); 50-77 (EN)

Copyright (c) 2018 Dimitris Katsikas (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.