Σχολιάζοντας την αμηχανία των θεωριών χωρικής ανάπτυξης απέναντι στην κρίση

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)

Σχολιάζοντας την αμηχανία των θεωριών χωρικής ανάπτυξης απέναντι στην κρίση (EL)
On the awkwardness of spatial development theories against the crisis (EN)

Καυκαλάς, Γρηγόρης

Η παρουσίαση της επιχειρηματολογίας επιχειρεί αρχικά να συνοψίσειτη διαδρομή των διαδοχικών προσπαθειών, αποτυχιών και επιτευγμάτων, του προγραμματισμού της χωρικής ανάπυξης που ακολούθησαν την ενεργειακή κρίση του 1970. Η δεύτερη ενότητα εστιάζει στη σχέση του τοπικού με το παγκόσμιο ως πρόβλημα χωρικής ολοκλήρωσης σε επάλληλα γεωγραφικά επίπεδα. Η συμβιωτική αυτή σχέση εξελίσσεται παράλληλα με την παγκοσμιοποίηση, υπερβαίνοντας τα εθνικά κράτη και τους διακρατικούς σχηματισμούς. Τέλος, διατυπώνεται ένα σύντομο συμπερασματικό σχόλιο για την ανθεκτικότητα των περιφερειών απέναντι στην πρόσφατη οικονομική κρίση. (EL)
The presentation of the main argument starts with a synopsis of the successive efforts, sucesses and failures, of spatial development planning, especially after the energy crisis of the 1970s. The second step focuses upon the local/global relationships as a question of multi-level spatial integration. This symbiotic relationship intensifi es with the pace of globalisation and transcends national economies and even international groupings. Finally, instead of conclusion there is a comment on the resilience of regions with reference to the recent economioc crisis. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

χωρική ολοκλήρωση (EL)
περιφερειακή ανθεκτικότητα (EL)
περιφερειακός προγραμματισμός (EL)
χωρική ανάπτυξη (EL)
spatial development (EN)
regional resilience (EN)
spatial integration (EN)
regional planning (EN)


Περιφέρεια

Ελληνική γλώσσα

2013-05-01


National and Kapodistrian University of Athens (EN)

2241-1380
2623-4920
Περιφέρεια; Αρ. 3 (2013); 121-133 (EL)
Region & Periphery; No. 3 (2013); 121-133 (EN)

Copyright (c) 2018 Γρηγόρης Καυκαλάς (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.