Η Κλασική Πολιτική Οικονομία και η Νεοκλασική τομή

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2023 (EL)

Η Κλασική Πολιτική Οικονομία και η Νεοκλασική τομή (EL)
Η Κλασική Πολιτική Οικονομία και η Νεοκλασική τομή (EN)

Ψυχάλης, Μάριος

To παρόν ερευνητικό σημείωμα εξετάζει συνοπτικά την θεωρητική συμβολή στην οικονομική σκέψη τόσο της Κλασικής, καθώς επίσης και της Νεοκλασι-κής Σχολής. Η Κλασική Σχολή υποστηρίζει την αντικειμενική ερμηνεία της αξί-ας, ενώ η Νεοκλασική Σχολή την υποκειμενική ερμηνεία, υπογραμμίζοντας τις διαφωνίες των Σχολών Σκέψης, ως προς την ερμηνεία των οικονομικών φαινομένων. Η Κλασική Σχολή υποστηρίζοντας την αντικειμενική ερμηνεία της αξίας, δίνει έμφαση στο κόστος παραγωγής, ενώ η Νεοκλασική Σχολή υποστηρίζει την υποκει-μενική ερμηνεία της αξίας που θεμελιώνεται στην χρησιμότητα του καταναλωτή. H Κλασική Σχολή διατηρεί την ανάλυση σε θεωρητικό επίπεδο, ενώ η Νεοκλασική Σχολή εισάγει την χρήση μαθηματικών εργαλείων, δίνοντας έμφαση στις οριακές μεταβολές και ελαστικότητες, ενώ δημιουργεί υποδείγματα, με πλέον δημοφιλές το Μαρσαλιανό σταυρό. Το σημείωμα καταλήγει να υπογραμμίζει τόσο τις ομοιότη-τες, όσο και τις διαφορές της Κλασικής, όσο και της Νεοκλασικής Σχολής. (EL)
To παρόν ερευνητικό σημείωμα εξετάζει συνοπτικά την θεωρητική συμβολή στην οικονομική σκέψη τόσο της Κλασικής, καθώς επίσης και της Νεοκλασι-κής Σχολής. Η Κλασική Σχολή υποστηρίζει την αντικειμενική ερμηνεία της αξί-ας, ενώ η Νεοκλασική Σχολή την υποκειμενική ερμηνεία, υπογραμμίζοντας τις δι-αφωνίες των Σχολών Σκέψης, ως προς την ερμηνεία των οικονομικών φαινομένων. Η Κλασική Σχολή υποστηρίζοντας την αντικειμενική ερμηνεία της αξίας, δίνει έμφαση στο κόστος παραγωγής, ενώ η Νεοκλασική Σχολή υποστηρίζει την υποκει-μενική ερμηνεία της αξίας που θεμελιώνεται στην χρησιμότητα του καταναλωτή.HΚλασική Σχολή διατηρεί την ανάλυση σε θεωρητικό επίπεδο, ενώ η Νεοκλασική Σχολή εισάγει την χρήση μαθηματικών εργαλείων, δίνοντας έμφαση στις οριακές μεταβολές και ελαστικότητες, ενώ δημιουργεί υποδείγματα, με πλέον δημοφιλές το Μαρσαλιανό σταυρό. Το σημείωμα καταλήγει να υπογραμμίζει τόσο τις ομοιότη-τες, όσο και τις διαφορές της Κλασικής, όσο και της Νεοκλασικής Σχολής. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Περιφέρεια

Αγγλική γλώσσα

2023-01-02


National and Kapodistrian University of Athens (EN)

2241-1380
2623-4920
Περιφέρεια; Τόμ. 14 Αρ. 14 (2022): Region and Periphery (Volume 14); 101-106 (EL)
Region & Periphery; Vol. 14 No. 14 (2022): Region and Periphery (Volume 14); 101-106 (EN)

Copyright (c) 2023 Μάριος Ψυχάλης (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.