Η ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΣΤΗ ΖΑΚΥΝΘΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ (1864-1910). ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1986 (EL)
THE COSTUME IN ZANTE AFTER THE UNION (1864-1910). A CONTRIBUTION TO THE STUDY OF THE HISTORICITY AND THE SOCIOLOGY OF COSTUME
Η ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΣΤΗ ΖΑΚΥΝΘΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ (1864-1910). ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ

ΒΡΕΛΛΗ-ΖΑΧΟΥ, ΜΑΡΙΝΑ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥΕΝΔΥΜΑΤΟΣ ΣΕ ΜΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΦΕΟΥΔΑΡΧΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΠΟΥ ΑΡΧΙΖΕ ΝΑ ΕΙΣΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΟΥ ΕΞΑΣΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ, ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΗ ΖΑΚΥΝΘΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (1864) ΚΑΙ ΩΣ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 20ΟΥ ΑΙΩΝΑ.
THE PURPOSE OF THIS THESIS IS THE EXAMINATION OF THE HISTORICAL AND SOCIAL DIMENSIONS OF THE CLOTHES IN A TRADITIONAL FEUDAL SOCIETY WHICH WAS AT THE STAGE OFTHE PROCESS INTO AN URBAN MIDDLE CLASS, SPECIFICALLY IN ZANTE, ONE OF THE IONIAN ISLANDS, DURING THE PERIOD AFTER THE UNION WITH GREECE (1864) UNTIL THE BEGINNING OF THE 2OTH CENTURY.

ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΗΤΑ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ
SOCIOLOGY OF COSTUME
Ζάκυνθος
COSTUME
HISTORICITY OF COSTUME
ZANTE
Ενδυμασία
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

1986


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
University of Ioannina*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.