ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΓΗΣ

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

1985 (EL)
A CONTRIBUTION TO THE STUDY OF THE SEISMICITY OF THE EARTH
ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΓΗΣ

ΤΣΑΠΑΝΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΑΥΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΕ Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΓΗΣ, ΓΙΑ ΔΥΟ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ: Α) ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΩΝ. Β) ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΑΚΡΙΒΕΣΤΕΡΟ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΣΕΙΣΜΟΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ ΓΗΣ (ΑΚΡΙΒΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣΟΡΙΩΝ ΛΙΘΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Κ.Λ.Π.).
IN THE PRESENT DISSERTATION, THE EARTH'S SEISMICITY IS STUDIED FOR TWO BASIC REASONS: A) TO COMPARE THE SEISMICITY OF VARIOUS REGIONS OF THE EARTH. B) TO CONTRIBUTE TO THE MOST ACCURATE DEFINITION OF THE LARGE SEISMOTECTONIC UNITS OF THEEARTH.

DISTRIBUTION OF THE SEISMIC PARAMETERS
SEISMIC ENERGY RELEASE
COMPLETENESS-HOMOGENEITY OF THE D
ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ-ΟΜΟΙΟΓΕΝΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ
ΧΑΡΤΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ
DISTRIBUTION OF THE MAGNITUDES
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑΣ
SEISMICITY MAPS
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΣΕΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΓΗΣ

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

1985


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
Aristotle University Of Thessaloniki (AUTH)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.