ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΟΔΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΤΝΙΑΚΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριο



Σημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

1986 (EL)
ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΟΔΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΤΝΙΑΚΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Ιωαννίδου - Μαραθιώτου, Ιουλία

ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΥΤΗ ΕΓΙΝΕ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΟΒΕΛΙΑΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΟΝΤΙΩΝ, ΤΩΝ ΦΑΤΝΙΑΚΩΝ ΑΠΟΦΥΣΕΩΝ ΚΑΙΤΗΣ ΘΕΣΗΣ, ΤΗΣ ΚΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΤΩΝ ΓΝΑΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΦΡΑΓΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ. ΕΞΕΤΑΣΘΗΚΕ ΤΟ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΕ 200 ΠΛΑΓΙΕΣ ΚΕΦΑΛΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΟΝΤΑΣ 26 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΒΡΕΘΗΚΕ Η ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ, Η ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ, Η ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΑΙ Η ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΤΙΜΗ. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΟΙ 22 ΑΠ'ΑΥΤΕΣ, 4 ΓΡΑΜΜΙΚΕΣ ΚΑΙ 18ΓΩΝΙΑΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ, ΧΩΡΙΣΘΗΚΕ ΚΑΘΕ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΣΕ 3 ΚΛΑΣΕΙΣ: ΣΤΗΝ 1Η ΚΑΙ 3Η ΤΑΞΗ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΤΟ 25% ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΧΑΜΗΛΕΣ ΚΑΙ ΥΨΗΛΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ, ΕΝΩ ΣΤΗΝ ΚΛΑΣΗ 2 ΤΟ 50% ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ. (ΠΕΡΙΚΟΠΗ)

TELERADIOGRAPHIE DE PROFIL
Πλάγια κεφαλομετρική ακτινογραφία

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

1986


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
Aristotle University Of Thessaloniki (AUTH)



*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.