ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΟΔΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΤΝΙΑΚΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

RDF 

 
This item is provided by the institution :
National Documentation Centre (EKT)
Repository :
National Archive of PhD Theses
see item page
in the web site of the repository *
shareSemantic enrichment/homogenization by EKT

1986 (EN)
ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΟΔΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΤΝΙΑΚΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Ιωαννίδου - Μαραθιώτου, Ιουλία

ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΥΤΗ ΕΓΙΝΕ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΟΒΕΛΙΑΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΟΝΤΙΩΝ, ΤΩΝ ΦΑΤΝΙΑΚΩΝ ΑΠΟΦΥΣΕΩΝ ΚΑΙΤΗΣ ΘΕΣΗΣ, ΤΗΣ ΚΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΤΩΝ ΓΝΑΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΦΡΑΓΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ. ΕΞΕΤΑΣΘΗΚΕ ΤΟ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΕ 200 ΠΛΑΓΙΕΣ ΚΕΦΑΛΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΟΝΤΑΣ 26 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΒΡΕΘΗΚΕ Η ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ, Η ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ, Η ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΑΙ Η ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΤΙΜΗ. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΟΙ 22 ΑΠ'ΑΥΤΕΣ, 4 ΓΡΑΜΜΙΚΕΣ ΚΑΙ 18ΓΩΝΙΑΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ, ΧΩΡΙΣΘΗΚΕ ΚΑΘΕ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΣΕ 3 ΚΛΑΣΕΙΣ: ΣΤΗΝ 1Η ΚΑΙ 3Η ΤΑΞΗ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΤΟ 25% ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΧΑΜΗΛΕΣ ΚΑΙ ΥΨΗΛΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ, ΕΝΩ ΣΤΗΝ ΚΛΑΣΗ 2 ΤΟ 50% ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ. (ΠΕΡΙΚΟΠΗ)

TELERADIOGRAPHIE DE PROFIL
Πλάγια κεφαλομετρική ακτινογραφία

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

1986


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
Aristotle University Of Thessaloniki (AUTH)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)