ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΥΠΩΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΩΝ ΑΠΟΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1986 (EL)
EXPERIMENTAL STUDY ON THE IMPRESSION ABILITY OF SOME ELASTOMER IMPRESSION MATERIALS
ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΥΠΩΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΩΝ ΑΠΟΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΚΑΙΤΣΑΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΕΓΙΝΕ ΜΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΣΕ ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΠΩΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΛΕΥΣΗ 40 ΗΜΕΡΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΘΗΚΕ Η ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΔΡΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΩΣ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΧΡΟΝΟ. ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΑΥΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ 16 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΥΠΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΑΝΗΚΑΝ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ, ΤΩΝ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΩΝ ΑΠΟΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΗΛΑΔΗ ΜΕΡΚΑΠΤΑΝΗ, ΣΙΛΙΚΟΝΗ, ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΑΣ. ΗΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΥΠΩΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΔΡΟΤΗΤΑΣ ΕΓΙΝΕ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΑΡΩΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ.
AN EXPERIMENTAL STUDY HAS BEEN MADE CONCERNING THE IMPRESSION ABILITY AND THE MODIFICATION OF ACCURACY 40 DAYS AFTER THE TAKEN IMPRESSION. THE MODIFICATION OF THE IMPRESSION SURFACE ROUGHNESS IN CORRELATION WITH THE TIME HAS ALSO BEEN RESEARCHED. FOR THIS PURPOSE 16 IMPRESSION MATERIALS WHICH BELONGED IN ALL THE CATEGORIES OF THE ELASTOMER IMPRESSION MATERIALS HAVE BEEN USED, THAT IS, POLYSULFIDE, CONDENSATION AND ADDITION SILICONE AND POLYETHER. THE STUDY OF THE IMPRESSION ABILITY AND ROUGHNESS HAS BEEN MADE WITH THE SCANNING ELECTRONIC MICROSCOPE.

ELASTOMERIMPRESSION MATERIALS
IMPRESSION ABILITY
ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΗ ΑΠΟΤΥΠΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
ΑΠΟΤΥΠΩΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

1986


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
Aristotle University Of Thessaloniki (AUTH)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.