Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1987 (EL)
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
POWER DEMAND PREDICTION METHODOLOGY

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Η ΜΕΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ, ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΙΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΝΟΣ ΣΥΝΟΛΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΑΠΟ ΜΕΛΕΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΜΕΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ. ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΥΤΩΝ, ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝΜΟΝΤΕΛΩΝ, ΠΟΥ ΝΑ ΕΚΦΡΑΖΟΥΝ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΙΝΑΙ Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ (ΦΙΛΤΡΩΝ) ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ- ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Σ'ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΟΜΒΟΥΣ ΤΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΥΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΓΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.
THE PROPOSED ELECTRIC POWER DEMAND PREDICTION METHODOLOGY CONSISTS OF THREE STEPS. THE FIRST STEP IS THE AQUISITION OF A SET OF DATA FROM THE INTERCONNECTEDPOWER SYSTEMS UNDER CONSIDERATION AS A RESULT OF THE STUDY OF THE BASIC LAWS GOVERNING THESE SYSTEMS' OPERATION. THE SECOND STEP IS THE SUITABLE PROCESSINGOF THESE DATA IN ORDER TO DERIVE GENERAL MATHEMATICAL MODELS DESCRIBING ALL THE POSSIBLE STATES OF THE INTERCONNECTED POWER SYSTEMS. THE THIRD STEP IS THECOOPERATION OF THE MATHEMATICAL MODELS WITH THE MOST UP TO DATE ESTIMATION-PREDICTION ALGORITHMS (FILTERS) IN ORDER TO HAVE SATISFACTORY ELECTRIC POWER DEMAND PREDICTIONS FOR ALL THE NODES OF THE INTERCONNECTED POWER SYSTEMS. BASED ON THIS METHODOLOGY, MATHEMATICAL MODELS ARE CONSTRUCTED FOR AN EXISTING SUBSYSTEM OF THE NATIONAL ELECTRIC COMPANY AND DATA PROCESSING IS PERFORMED IN ORDER TO GET PREDICTIONS OF POWER DEMAND FOR VARIOUS NODES OF THE SUBSYSTEMS' OPERATION.

LAINIOTIS FILTERS
Δυναμικά συστήματα
Dynamic systems
ΘΕΩΡΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ
Estimation algorithms
Αλγόριθμοι εκτίμησης
ΖΗΤΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΛΜΑΝ
POWER DISPATCH-DEMAND
ESTIMATION THEORY
Power systems
ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας
Kalman filters
STOCHASTIC CONTROL SYSTEMS
ΦΙΛΤΡΑ ΛΑΙΝΙΩΤΗ

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

1987


Πανεπιστήμιο Πατρών
University of Patras*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.