Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ZEA MAYS L.) ΟΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1986 (EL)
Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ZEA MAYS L.) ΟΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ONENANYOLI, ANDREW

ΤΑ ΣYΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΥΤΗΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΝΟΨΙΣΘΟΥΝ ΩΣ ΕΞΗΣ: 1. ΟΜΟΖΥΓΩΤΙΚΟΣ ΕΚΦΥΛΙΣΜΟΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 36,6% ΣΤΗΝ F2 ΓΕΝΕΑ ΤΟΥ PR3183 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΔΙΟΓΚΩΣΗ (ΘΕΤΙΚΗ ΕΚΤΡΟΠΗ) ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΝΣΤΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΩΝ ΓΟΝΙΔΙΩΝ ΣΕ ΟΜΟΖΥΓΩΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΝΑ ΜΕΙΩΘΟΥΝ ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΝΑ ΑΥΞΗΘΕΙ ΠΟΛΥ Η ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΧΑΜΗΛΟΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΛΑΣΕΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜζΚΕΙΝΗ ΤΩΝ ΥΨΗΛΟΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ, Η ΟΠΟΙΑ ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΕΛΑΤΤΩΘΗΚΕ. 2. ΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΠΑΡΑΛΛΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΥΜΑΝΘΗΚΑΝ ΑΠΟ 37 ΩΣ 62%. ΣΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΥΚΛΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΤΑΝ 50% ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΟΛΥ ΑΡΑΙΗΣ ΣΠΟΡΑΣ (125 ΕΚ.) ΚΑΙ 45% ΣΕ ΠΥΚΝΗ ΣΠΟΡΑ (40 ΕΚ.). ΤΟΠΟΣΟΣΤΟ 40,5% ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΠΑΡΑΛΛΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ F1, ΟΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΛΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ, ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ 49,6% ΣΤΗΝ F2 ΓΕΝΕΑ ΥΠΟΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΤΟ 81,6% ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΛΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ F2 ΟΦΕΙΛΟΤΑΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ Η ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΛΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΗΤΑΝ 18,4%. (ΠΕΡΙΚΟΠΗ)
MASS AND PEDIGREE HONEYCOMB SELECTION SCHEMES WHICH USE EXPERIMENTAL DESIGNS BASED ON THE PRINCIPLES OF THE MOVING GRID AND THE MOVING REPLICATE AND VERY WIDELY-SPACED SINGLE PLANTS AS TESTING AND SELECTION UNITS HAVE BEEN DEVELOPED IN AN EFFORT TO INCREASE EFFICIENCY IN PLANT BREEDING. THE PURPOSE OF THIS INVESTIGATION WAS TO DETERMINE THE EFFECTS OF THE TWO HONEYCOMB SELECTION SCHEMES APPLIED AT TWO PLANT SPACINGS AND AT HIGH INDIVIDUAL AND FAMILY SELECTION PRESSURES ON THE EFFICIENCY OF SELECTION FOR YIELD AS WELL AS TO EVALUATE CONCOMITANT CHANGES IN EIGHT AGRONOMIC TRAITS IN MAIZE. IN 1983 THE FIRST CYCLE (C1) OF MASS HONEYCOMB SELECTION WAS APPLIED AT A SELECTION PRESSURE OF 1% IN THE F2(C0) OF A SINGLE-CROSS HYBRID PIONEER (PR) 3183 GROWN AT A 125 CM PLANT SPACING. THE RESULTING F3 FAMILIES WERE GROWN IN TWO SEPARATE REPLICATED HONEYCOMB EXPERIMENTS IN 1984 AT DIVERGENT PLANT SPACINGS OF 125 AND 40 CM. (SHORTENED)

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΝΤΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
Zea mays
Πολυδυμία
INTRA-POPULATION IMPROVEMENT
PLANT SPACING AND COMPETITION
HONEYCOMB SELECTION SCHEMES
EARLY GENERATION SELECTION
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ
PROLIFICALY
ΚΥΨΕΛΩΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΦΑΙΝΟΤΥΠΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ
ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΔΙΟΓΚΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΤΙΚΗ ΕΚΤΡΟΠΗ
INDIVIDUAL AND FAMILY SELECTION PRESSURE
ΕΝΤΑΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ Ε PHENOTYPIC EXPRESSION AND DIFFERENTIATION
NEGATIVE INFLATION AND POSITIV
RESPONSE TO SELECTION
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΠΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΓΕΝΕΕΣ

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

1986


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
Aristotle University Of Thessaloniki (AUTH)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.