ΟΙ ΥΦΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΛΑΜΑ ΣΤΙΣ ΟΜΙΛΙΕΣ ΤΟΥ

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

1986 (EL)
THE STYLISTIC CHOICES OF GREGORY PALAMAS IN HIS HOMILIES
ΟΙ ΥΦΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΛΑΜΑ ΣΤΙΣ ΟΜΙΛΙΕΣ ΤΟΥ

ΚΟΥΚΟΥΡΑ, ΔΗΜΗΤΡΑ

ΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝ ΤΗ ΔΙΓΛΩΣΣΙΑ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕΤΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΙΔΟΣ ΕΓΡΑΨΑΝ ΣΕ ΑΠΛΟΥΣΤΕΡΟ 'Η ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΟ ΚΩΔΙΚΑ. Ο ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΛΑΜΠΡΗ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ 14ΟΥ ΑΙΩΝΑ, ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΑΙΣΤΙΣ ΟΜΙΛΙΕΣ ΤΟΥ ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΛΑΟ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΔΙΩΚΕΙ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΕΝΑ ΥΦΟΛΟΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ, ΧΩΡΙΣ ΟΜΩΣ ΤΕΛΕΙΩΣ ΝΑ ΞΕΦΕΥΓΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΔΕΣΠΟΖΕ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ.
THE GREEK FATHERS OF THE CHURCH FOLLOWED THE DIGLOSSIA OF BYZANTIUM AND ACCORDING TO THE DEMANDS OF THE GENDRE LITTERAIRE USED TO WRITE IN A MORE OR LESS ANCIENT CODE. GREGORY PALAMAS ARCHIBISHOP OF THESSALONIKI FAMOUS PERSONALITY OF 14TH CENTURY, IN HIS HOMILIES TO THE PEOPLE, DOES NOT PURSUE AFFECTED STYLISTIC EFFECTS. NEVERTHELESS HE CANNOT BE INDIFFERENT TO THE ORDERS OF THE ANCIENT RHETORIC WHICH HAVE BEEN DOMINATING FOR CENTURIES THE GREEK LETTERS.

ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΗ
ΠΑΙΔΕΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΛΑΜΑ
STYLE AND NORME
THE EDUCATION OF ST. GREGORY PALAMAS
ΥΦΟΣ-ΝΟΡΜΑ
Γλωσσολογία
ΑΤΤΙΚΙΣΤΕΣ
THE ATTICISTS
ΔΗΜΩΔΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ
Θεολογία
FIGURAE RHETORICAEIN THE HOMILIES
THE CHURCH AND THEATTICISME
THE POPULAR LANGUAGE OF BYZANTIUM
ΧΩΡΙΑ ΓΡΑΦΗΣ ΣΤΙΣ ΟΜΙΛΙΕΣ
THE GREEK OF THE HELLENISTIC PERIOD PASSAGES OF THE BIBLE IN THE HOMILIES
ΡΗΤΟΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΟΜΙΛΙΩΝ
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΑΤΤΙΚΙΣΜΟΣ

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

1986


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
Aristotle University Of Thessaloniki (AUTH)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.