ΥΨΗΛΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗΣ (COLLOCATION) ΜΕ SPLINES ΓΙΑ ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1986 (EL)
HIGH ORDER SPLINE COLLOCATION METHODS FOR ELLIPTIC EQUATIONS
ΥΨΗΛΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗΣ (COLLOCATION) ΜΕ SPLINES ΓΙΑ ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ

Βαβαλής, Εμμανουήλ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΜΕ ΜΙΑ ΝΕΑ ΟΜΑΔΑ ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΥΒΙΚΩΝ SPLINE ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ ΜΕ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ. ΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΑΥΤΕΣ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΒΕΛΤΙΣΤΑ ΔΥΝΑΤΑ. ΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΟΡΦΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΜΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΣΕΤΑΙ ΓΙΑ ΜΙΑΟΜΑΔΑ ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΥΝ ΤΟΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΟΤΙ ΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΥΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ ΜΕ ΚΥΒΙΚΑ HERMITE # ΣΕ GALERKIN ΜΕ ΚΥΒΙΚΕΣ SPINE ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ.
WE PRESENT A NEW CLASS OF COLLOCATION METHODS USING CUBIC SPLINES FOR SOLVING ELLIPTIC PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS. THE ERROR BOUNDS OBTAINED FOR THESE METHODS ARE OPTIMAL. THE METHODS ARE FORMULATED AND A CONVERGENCE ANALYSIS IS CARRIED OUT FOR A BROAD CLASS OF ELLIPTIC PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS. EXPERIMENTAL RESULTS CONFIRM THE OPTIMAL CONVERGENCE AND INDICATE THAT THESE METHODS ARE COMPUTATIONALLY MORE EFFICIENT THAN METHODS BASED ON EITHER HERMITE CUBICS OR ON GALERKIN WITH CUBIC SPLINES.

Performance evaluation
Ελλειπτικές μερικές διαφορικές εξισώσεις
INTERPOLATION-COLLOCATION METHODS
Επαναληπτικές μέθοδοι
ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗΣ
Finite elements method
Αριθμητική ανάλυση
ELLIPTIC PARTIAL DIFFERENTIAL EQUA SPINE FUNCTIONS
VECTOR COMPUTERS
ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ
SPLINE ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
ΘΕΩΡΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ
Μέθοδοι πεπερασμένων στοιχείων
ΑΞΙΟΛΟΓΙΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
Iterative methods
APPROXIMATION THEORY

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

1986


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
Aristotle University Of Thessaloniki (AUTH)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.