ΥΨΗΛΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗΣ (COLLOCATION) ΜΕ SPLINES ΓΙΑ ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

1986 (EN)
HIGH ORDER SPLINE COLLOCATION METHODS FOR ELLIPTIC EQUATIONS
ΥΨΗΛΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗΣ (COLLOCATION) ΜΕ SPLINES ΓΙΑ ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ

Βαβαλής, Εμμανουήλ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΜΕ ΜΙΑ ΝΕΑ ΟΜΑΔΑ ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΥΒΙΚΩΝ SPLINE ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ ΜΕ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ. ΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΑΥΤΕΣ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΒΕΛΤΙΣΤΑ ΔΥΝΑΤΑ. ΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΟΡΦΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΜΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΣΕΤΑΙ ΓΙΑ ΜΙΑΟΜΑΔΑ ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΥΝ ΤΟΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΟΤΙ ΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΥΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ ΜΕ ΚΥΒΙΚΑ HERMITE # ΣΕ GALERKIN ΜΕ ΚΥΒΙΚΕΣ SPINE ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ.
WE PRESENT A NEW CLASS OF COLLOCATION METHODS USING CUBIC SPLINES FOR SOLVING ELLIPTIC PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS. THE ERROR BOUNDS OBTAINED FOR THESE METHODS ARE OPTIMAL. THE METHODS ARE FORMULATED AND A CONVERGENCE ANALYSIS IS CARRIED OUT FOR A BROAD CLASS OF ELLIPTIC PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS. EXPERIMENTAL RESULTS CONFIRM THE OPTIMAL CONVERGENCE AND INDICATE THAT THESE METHODS ARE COMPUTATIONALLY MORE EFFICIENT THAN METHODS BASED ON EITHER HERMITE CUBICS OR ON GALERKIN WITH CUBIC SPLINES.

Performance evaluation
Ελλειπτικές μερικές διαφορικές εξισώσεις
INTERPOLATION-COLLOCATION METHODS
Επαναληπτικές μέθοδοι
ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗΣ
Finite elements method
Αριθμητική ανάλυση
ELLIPTIC PARTIAL DIFFERENTIAL EQUA SPINE FUNCTIONS
VECTOR COMPUTERS
ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ
SPLINE ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
ΘΕΩΡΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ
Μέθοδοι πεπερασμένων στοιχείων
ΑΞΙΟΛΟΓΙΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
Iterative methods
APPROXIMATION THEORY

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

1986


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
Aristotle University Of Thessaloniki (AUTH)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)