ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ-ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑΣ-ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ (Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1985 (EL)
NEOTECTONIC EVOLUTION OF THE FLORINA-VEGORITIS-PTOLEMAIS BASIN (W. MACEDONIA, GREECE)
ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ-ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑΣ-ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ (Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ)

ΠΑΥΛΙΔΗΣ, ΣΠΥΡΟΣ

Η ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΝΕΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΤΑΡΤΟΓΕΝΩΝ ΡΗΓΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΚΑΝΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ-ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑΣ-ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ (ΒΔ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ) ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΟΤΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΙΑΚΡΙΘΟΥΝ ΔΥΟ ΕΦΕΛΚΥΣΤΙΚΕΣ ΤΕΚΤΟΦΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ. Η ΠΡΩΤΗ, ΜΕ ΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΒΒΑ-ΝΝΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΩΝ ΤΑΣΕΩΝ, ΣΥΝΕΒΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΜΕΙΟΚΑΙΝΟΥ-ΠΛΕΙΟΚΑΙΝΟΥ ΚΑΙ ΗΤΑΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΒΥΘΙΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ- ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ-ΚΟΖΑΝΗΣ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΝΑΠΤΥΧΘΗΚΕ ΜΕ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΡΗΓΜΑΤΑ ΒΔ-ΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ. Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ, ΜΕ ΜΙΑ ΒΔ-ΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΕΦΕΛΚΥΣΤΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΕΒΗ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟΓΕΝΕΣ ΚΑΙ ΗΤΑΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΑΤΩΝ ΜΙΚΡΟΤΕΡΩΝ ΥΠΟΛΕΚΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΑΤΩΝ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΙΑΣΧΙΖΟΥΝ ΣΧΕΔΟΝ ΚΑΘΕΤΑ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΒΥΘΙΣΜΑ ΚΑΙ ΟΡΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΒΑ-ΝΔ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΡΗΓΜΑΤΑ. ΤΕΛΟΣ, ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΤΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΩΣΤΕ ΤΟ ΕΦΕΛΚΥΣΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΛΕΙΟΤΕΤΑΡΤΟΓΕΝΟΥΣ, ΟΠΩΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ, ΝΑ ΣΥΓΚΡΙΘΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΣΧΕΤΙΣΘΕΙ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΟΓΩΝΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
NEOTECTONIC ANALYSIS OF NEOGENE AND QUATERNARY FAULTS IN THE FLORINA- VEGORITIS-PTOLEMAIS BASIN OF NW MACEDONIA (GREECE) LEADS TO THE CONCLUSION THAT TWO EXTENSIONAL PHASES CAN BE DISTINGUISHED. THE FIRST ONE, WITH A NNE-SSW STRESS DIRECTION, TOOK PLACE DURING LATE MIOCENE- PLIOCENE TIMES AND WAS RESPONSIBLE FOR THE INITIAL CREATION OF THE MAIN GRABEN SYSTEM OF THE FLORINA-VEGORITIS-PTOLEMAIS-KOZANI BASIN WHICH DEVELOPED WITH NORMAL FAULTS STRIKING NW-SE. THE SECONDPHASE, WITH A NW-SE DIRECTION, TOOK PLACE IN THE QUATERNARY AND WAS RESPONSIBLE FOR THE RECENT SUBBASINS AND RIDGES WHICH DEVELOPED ALONG NORMAL FAULTS STRIKING NE-SW. THE PLIO-QUATERNARY TENSIONAL STRESS-PATTERN OBTAINED FROM THE QUANTITATIVE ANALYSIS OF THE FAULTS IS CORRELATED WITH THE RESULTS OF PREVIOUS NEOTECTONIC STUDIES IN THE GREATER AEGEAN AREA.

NEOGENE BASIN OF PTOLEMAIS
ΠΕΛΑΓΩΝΙΚΗ
NEOTECTONICS OF AEGEAN AREA
Γεωλογία
ΕΦΕΛΚΥΣΤΙΚΗ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΓΕΩΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΝΕΟΓΕΝΕΣ-ΤΕΤΑΡΤΟΓΕΝΕΣ
ΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ
Morphotectonics
Νεοτεκτονική
NW NACEDONIA {GREECE}
ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ
Neotectonics
STRUCTURAL GEOLOGY
ΕΝΕΡΓΟΣ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
EXTENSIONAL TECTONICS
Tectonics, Active
Μορφοτεκτονική
STRESS PATTERN
Structural analysis

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

1985


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
Aristotle University Of Thessaloniki (AUTH)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.