ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΩΝ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1986 (EL)
SPECIAL CONSTRUCTIONS OF OPTIMAL EXPERIMENTAL DESIGNS
ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΩΝ

ΦΑΡΜΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ

CHAP. 1ST: HADAMARD MATRICES OF ORDER N WITH MAXIMUM EXCESS, Σ(N), ARE CONSTRUCTED FOR N=40, 44, 48, 52, 80, 84. THESE GIVE "ALMOST" D-OPTIMAL SATURATED DESIGNS WHEN THE NUMBER OF OBSERVATIONS IS = 1 MOD 4. ALGORITHMS ARE GIVEN WHICH ARE COMPUTER IMPLEMENTED. CHAP. 2ND: A NEW METHOD IS GIVEN FOR CONSTRUCTING D-OPTIMAL WEIGHING DESIGNS WHEN N=3 MOD 4. A MATRIX OF THE GOETHALS-SEIDEL TYPE IS EMPLOYED AND THE CIRCULANT BLOCKS CONSIST OF CIRCULAR MATRICES. THE NEW DESIGNS, SO CONSTRUCTED FOR N < 100 ARE: (Ν, Κ, S)=(23,15,11), (23,16,9), (35,23,11), (35,24,11), (39,23,17), (39,24,12), (39,24,13), (47,29,14), (47,29,15), (47,30,13), (55,31,23), (55,32,16), (55,32,17), (59,36,16), (59,39,12), (59,40,11), (59,41,11), (71,39,29), (71,40,20), (71,40,21), (71,41,20), (71,41,21), (71,42,19), (83,47,24), (83,48,21), (87,47,35), (87,48,24), (87,48,25), (95,53,26), (95,53,27), (83,56,12), (83,55,12).
ΚΕΦ. 1: ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΠΙΝΑΚΕΣ HADAMARD ΜΕ ΜΕΓΙΣΤΗ ΥΠΕΡΟΧΗ, Σ(Ν), ΓΙΑ Ν=40, 44, 48, 52, 80, 84. ΑΥΤΟ ΟΔΗΓΕΙ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ "ΣΧΕΔΟΝ" D-ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΚΟΡΕΣΜΕΝΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ = 1 MOD 4. ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΝ Η/Υ. ΚΕΦ. 2: ΔΙΝΕΤΑΙ ΜΙΑ ΝΕΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ D-ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΩΝ ΟΤΑΝ Ν=3 MOD 4. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΥΠΟΥ GOETHALS-SEIDEL ΚΑΙ ΟΙ ΚΥΚΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ (ΜΠΛΟΚ) ΕΧΟΥΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΛΙ ΚΥΚΛΙΚΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ. ΤΑ ΝΕΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ D-ΒΕΛΤΙΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΥΠΟΥ (Ν, Κ, S) ΟΠΟΥ Ν < 100 Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ Κ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΣΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ Κ < Ν. S ΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΩΝ ΜΠΛΟΚ: (Ν, Κ, S)=(23,15,11), (23,16,9), (35,23,11), (35,24,11), (39,23,17), (39,24,12), (39,24,13), (47,29,14), (47,29,15), (47,30,13), (55,31,23), (55,32,16), (55,32,17), (59,36,16), (59,39,12), (59,40,11), (59,41,11), (71,39,29), (71,40,20), (71,40,21), (71,41,20), (71,41,21), (71,42,19), (83,47,24), (83,48,21), (87,47,35), (87,48,24), (87,48,25), (95,53,26), (95,53,27), (83,56,12), (83,55,12).

Πειραματικοί σχεδιασμοί
ΣΤΑΘΜΕΣ
CIRCULAR MATRIX
ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ
FACTOR
ΒΑΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑ
LEVELS
WEIGHT OF A MATRIX
ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ
OPTIMAL
Response
Στατιστική
Απόκριση
EXCESS OF A MATRIX
ΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΟΣ
Experimental designs
ΒΕΛΤΙΣΤΟΣ
Πίνακας Hadamard
ΥΠΕΡΟΧΗ ΠΙΝΑΚΑ

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

1986


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
Aristotle University Of Thessaloniki (AUTH)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.