ΧΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΚΥΤΤΑΡΙΚΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΝΤΟΓΕΝΕΣΗ ΤΩΝ ΚΑΡΠΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΟΥΣ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1986 (EL)
CHEMISTRY OF PRIMARY CELL WALL AND CHANGES OF ITS CONSTITUENTS DURING THE GROWTH AND RIPENING OF FRUITS
ΧΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΚΥΤΤΑΡΙΚΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΝΤΟΓΕΝΕΣΗ ΤΩΝ ΚΑΡΠΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΟΥΣ

ΜΠΟΥΡΑΝΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ Η ΧΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΚΥΤΤΑΡΙΚΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΩΝΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟ ΜΕΣΟΚΑΡΠΙΟ ΤΩΝ ΚΑΡΠΩΝ ΚΟΡΟΜΗΛΙΑΣ, ΡΟΔΑΚΙΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΕΡΥΚΟΚΙΑΣ. ΑΝΑΠΤΥΧΘΗΚΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ, ΤΟΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ, ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΣΟΤΙΚΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΙΚΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΖΥΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΟΥ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΙΚΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΝΖΥΜΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΔΟΜΟΥΝ ΤΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΝΤΟΓΕΝΕΣΗ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΚΑΡΠΩΝ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΘΗΚΕ ΑΝΖΗΤΗΣΗ ΟΜΟΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΘΗΚΑΝ ΣΤΑ ΒΟΤΑΝΙΚΩΣ ΣΥΓΓΕΝΗ ΕΙΔΗ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΣΘΗΚΑΝ. ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΕ ΧΗΜΙΚΟ ΚΑΙ ΕΝΖΥΜΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΓΙΝΕ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΑΥΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥΣ.
IT WAS STUDIED THE CHEMISTRY OF THE PRIMARY CELL WALL AND THE CHANGES OF ITS CONSTITUENTS IN THE FLESH OF PRUNUS INSITITIA, PRUNUS PERSICA AND PRUNUS ARMENIACA FRUITS. A PROPER EXPERIMENTAL METHODOLOGY WAS DEVELOPED FOR THE ISOLATION,SEPARATION, IDENTIFICATION AND QUANTITATIVE DETERMINATION OF EACH CELL WALL COMPONENT. THIS METHODOLOGY WAS CONSEQUENTLY APPLIED IN THE STUDY OF THE CHEMICAL AND ENZYMIC CHANGES OF THE CELL WALL CONSTITUENTS DURING THE DEVELOPMENT AND MATURATION OF FRUITS, IN RELATION TO THE ACTIVITY OF ENZYMES THAT DEGRADE THE CELL WALL POLYMERS. SIMILARITIES AND DIFFERENCES WERE SEARCHED TO THE PATTERNS FOUND IN THE EXAMINED BOTANICALLY RELATED SPECIES. EXCEPT OF THE RESEARCH OF THE CHEMICAL AND ENZYMIC CHANGES, A MATHEMATICAL MODEL WAS DEVELOPED FOR THE DESCRIPTION OF THE CELL WALL CHANGES.

PRUNUS INSITITIA
COMPOSITIONAL CHANGES IN CELL WALL
Cell walls
ΒΙΟΠΟΛΥΜΕΡΗ
BIOPOLYMERS
CELL WALL ENZYMES
ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΦΥΤΩΝ
PLANT BIOCHEMISTRY
Κυτταρικά τοιχώματα
Πολυσακχαρίτες
Prunus persica
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΥΤΤΑΡΙΚΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ
ROSACEAE
MATHEMATICAL MODEL OF CELLWALL CHANGES
ΕΝΖΥΜΑ ΚΥΤΤΑΡΙΚΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ
Polysaccharide
PRUNUS ARMENIACA

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

1986


Γεωργικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Agricultural University of Athens*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.