ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΜΟΥ PN/D ΣΕ ΠΥΡΗΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ-ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ (6LI, D)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1986 (EL)
THE STUDY OF COMPETITION PN/D IN NUCLEAR REACTIONS MECHANISMS OF THE REACTIONS (6LI, D)
ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΜΟΥ PN/D ΣΕ ΠΥΡΗΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ-ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ (6LI, D)

ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

THE COMPETITION BETWEEN A PROTON-NEUTRON PAIR AND A DENTERON WHICH ARE EMITTEDIN A HEAVY-ION NUCLEAR REACTION, PRODUCING THE SAME RESIDUAL NUCLEUS HAS BEENMEASURED IN 13 NUCLEAR REACTIONS AT DIFFERENT BOMBARDING ENERGIES. THE EXPERIMENTAL METHOD EMPLOYED IN THESE MEASUREMENTS CONSISTS OF DETECTING CHARGED LIGHT PARTICLES IN COINCIDENCE WITH ELECTROMAGNETIC RADIATION. WITH THIS METHOD THE RATIO OR THE RELATIVE CROSS SECTIONS FOR (PN) AND (D) EMISSION IS MEASURED.STATISTICAL TREATMENT OF THE EXPERIMENTAL RATIOS 6PN/6D IN ASSOCIATION WITH THE ENERGY QUANTITY ECM+QPN PROVIDED FOR THE FIRST TIME A PHENOMENOLOGICAL EQUATION WHICH IS THE SAME FOR ALL THE REACTIONS. THIS ORIGINAL BEHAVIOUR EXPLAINED THEORETICALLY WITH THE HANSER- FESHBACH ESTIMATION OF THE PARTIAL CROSS SECTIONS USING COMPOUND NUCLEUS THEORY. WE USED THE ABOVE RESULTS IN ORDER TO IDENTIFY THE MECHANISM OF THE COMPLICATED REACTION 16O(6LI,D). THE STUDY OF 6PN/6DRATIO FOR THIS REACTION INDICATES THAT UNTIL 16 MEV BOMBARDING ENERGY IT PROCEEDS THOUGHOUT THE FORMATION OF COMPOUND NUCLEUS, BUT AT HIGHER ENERGIES THE MECHANISM OF DIRECT REACTION ALSO APPEARS IN AN INCREASING AMOUNT WITH INCREASING BOMBARDING ENERGY.
Ο ΣΥNΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΠΡΩΤΟΝΙΟΥ-ΝΕΤΡΟΝΙΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝΤΕΡΙΟΥ ΠΟΥ ΕΚΠΕΜΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΙΑ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΒΑΡΕΩΝ ΙΟΝΤΩΝ, ΜΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΥΡΗΝΑ ΜΕΤΡΗΘΗΚΕ ΣΕ 13 ΠΥΡΗΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΥ. ΗΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΦΟΡΤΙΣΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΣΕ ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΥΜΠΤΩΣΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ. Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΥΤΗ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΙ ΤΟΝ ΛΟΓΟ 'Η ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ PNΚΑΙ D. ΜΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥ ΔΙΑΤΟΜΗΣ 6PN/6D ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ECU+QPN ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ - ΜΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΙΣΩΣΗ ΠΟΥ ΕΝΩΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΑΝ. Η ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΑΥΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΞΗΓΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ HANSER- FESHBACH ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΟΥ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΠΥΡΗΝΑ. ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΥΠΛΟΚΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ 16Ο(6LI,D).Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΗΛΙΚΟΥ 6PN/6D ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΕΔΕΙΞΕ ΟΤΙ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΑ 16.0 MEV ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΥ Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΠΥΡΗΝΑ ΚΥΡΙΑΡΧΕΙ ΕΝΩΣΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠ'ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΥΝΕΧΩΣΕΝΤΟΝΟΤΕΡΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΥ.

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ
ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΜΟΣ PN/D
Πυρηνική φυσική
Πυρηνικές αντιδράσεις
ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ { LI D}
ΚΑΝΑΛΙΑ ΕΞΟΔΟΥ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ
Σύνθετος πυρήνας
EXIT CHANNELS OF NUCLEAR REACTIONS
COMPETITION PN/D
THE { LI D} NUCLEAR REACTION
COMPOUND NUCLEUS
NUCLEAR REACTION MECHANISMS
Nuclear reactions

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

1986


National and Kapodistrian University of Athens
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.